4H1059 Materiallära, fortsättningskurs 9,0 hp

Engineering Materials, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

  • Huvudområde

  • Betygsskala

    5, 4, 3, U

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

KTH Materialvetenskap

Examinator