AK3121 Avancerad beslutsteori 7,5 hp

Advanced Decision Theory

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (4,0 hp), P4 (3,5 hp)

 • Anmälningskod

  61304

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för och analysera avancerade argument och frågeställningar kring

 • beslut under risk och okunskap,
 • beslutsteorins och statistikens begreppsmässiga bas,
 • formalisering av beslutsproblem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Beslutsteori syftar till att analysera beslutsfattandet genom att representera uppfattningar och preferenser som sannolikheter och nyttofunktioner, respektive. I den här kursen diskuterar vi det begreppsmässiga fundament för en sådan teori, genom att fokusera på den Bayesian modellen som utvecklats av Richard Jeffrey och kontrastera den med alternativa metoder. Konkret kommer vi att diskutera begreppet desirability, Bolker-Jeffrey's representationssats och modellen av sannolikhets kinematik.

Behörighet

Behörighet till doktorandstudier.

Litteratur

 • Jeffrey, R. "The logic of decision" Chicago University Press.
 • Övrig kurslitteratur anslås på kursens hemsida senast fyra veckor innan kursstart.

Examination

Uppsats och/eller muntlig examination, enligt beslut av examinator.

Ges av

ABE/Filosofi

Kontaktperson

Tor Sandqvist (tor.sandqvist@abe.kth.se)

Examinator

Tor Sandqvist <tor.sandqvist@abe.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.