DD101N Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 3,0 hp

Preparation Course in Programming and Computer Science

Ger grundläggande kunskaper om datorhandhavande, och programmering

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

  A
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT17 Vecka 28-31 för fristående studerande

 • Perioder

  HT17

 • Anmälningskod

  40024

 • Kursen startar

  2017-07-10

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 31

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  KTH Campus

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  10 - 999

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

VT17 Vecka 9-12 för fristående studerande

 • Perioder

  VT17 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20023

 • Kursen startar

  2017-02-27

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 12

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  10 - 120

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

VT17 Vecka 14-17 för fristående studerande

 • Perioder

  VT17 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20025

 • Kursen startar

  2017-04-03

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 17

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  10 - 120

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

VT17 Vecka 19-22 för fristående studerande

 • Perioder

  VT17 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  20026

 • Kursen startar

  2017-05-08

 • Kursen slutar

  2017 vecka: 22

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Campus

  -

 • Antal föreläsningar

 • Antal övningar

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  IT-baserad distans

 • Antal platser *

  10 - 120

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Olle Bälter, e-post: balter@csc.kth.se

Lärandemål

Kursens mål är att ge

 • grundläggande kunskaper om datorhandhavande, och programmering

för att studenterna ska

 • få en gemensam och god grund i datoranvändning och programmering inför civilingenjörsutbildning/högskoleingenjörsutbildning på högskolan.

Kursens huvudsakliga innehåll

Datorhandhavande: en systematisk genomgång av begreppen filer, kataloger, genvägar (länkar), hantering av filer och kataloger.

Programmering: variabel, datatyp, styrstrukturer, funktioner och listor.

Kursupplägg

Kursen ges som distanskurs.

Behörighet

För fristående studerande:

 • Grundläggande behörighet samt Matematik C / Matematik 3b / Matematik 3c.

Från och med sommarterminen 2014 är behörighetskraven sänkta till följande: Grundläggande behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Datorhandhavande (kan använda mus, tangentbord, webbläsare)

Litteratur

Ingår i det som du får tillgång till på kursens hemsida.

Utrustningskrav

Dator med webbläsare och internetaccess.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 0,8, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 0,8, betygsskala: P, F
 • LAB3 - Laborationer, 0,7, betygsskala: P, F
 • LAB4 - Laborationer, 0,7, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Laborationsuppgifter (LAB1-4; 0.75 hp vardera).

Ges av

CSC/Datavetenskap och kommunikation

Kontaktperson

RCN, e-post: info@rcn.kth.se

Examinator

Mårten Björkman <celle@kth.se>

Olof Bälter <ob1@kth.se>

Övrig information

Observera att denna kurs inte får räknas in i examen.

Påbyggnad

Grundkurser i datalogi, framför allt DN1212 Numeriska metoder och grundläggande programmering, DD1310, DD1311 Programmeringsteknik, DD1340 Introduktion till datalogi, DD1342 Programkonstruktion, DD1343 Datalogi och DD100N Programmeringsteknik.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med VT2016.
Examinationsinformation giltig från och med HT2007.