DD1349 Projektuppgift i introduktion till datalogi 3,0 hp

Project in Introduction to Computer Science

A basic course in computer science consists of a programming project.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 projinda19 för programstuderande

VT20 projinda20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60251

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Richard Glassey <glassey@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast CDATE.

 • Del av program

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

 • designa och implementera enkla program,
 • lösa problem med hjälp av programmering,
 • delta i professionell programmeringsverksamhet och känna till programmerarens olika roller och uppgifter,

i syfte att

 • effektivt utnyttja datorer i sina fortsatta studier och i arbetslivet,
 • hitta och använda rätt teknik för ett givet problem,
 • gå fortsättningskurser inom datalogi och numerisk analys.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ett programmeringsprojekt med tillhörande teori. Programspråket Java används.

Behörighet

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 3,0, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.kth.se/csc/student/hederskodex.

Krav för slutbetyg

Projektuppgift (PRO1; 3 hp).

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Richard James Glassey (glassey@kth.se)

Examinator

Richard Glassey <glassey@kth.se>

Påbyggnad

All courses in computer science.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.