DD3258 Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 hp

Introduction to High Performance Computing

En fortsättningskurs som behandlar algoritmer och tekniker för högprestandaberäkningar.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51358

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Kontakta kursledaren!

Lärandemål

Målet med kursen är att ge en introduktion till färdigheter som är nödvändiga för att använda högpresterande datorer i egna projekt.

Efter genomförd kurs ska du ha lärt dig att

 • analysera ett givet problem för att hitta möjligheter till parallelliseringen
 • välja ut algoritmer och hårdvara för att lösa räkneintensiva problem
 • programmera datorer med delat och fördelat minne
 • effektivt använda lämpliga programmeringsspråk för vetenskapliga beräkningar
 • köra parallella program på olika hårdvaruarkitekturer och mjukvaruomgivningar 
 • uppskatta prestandan hos olika implementeringar
 • optimera prestandan av program.

Kursens huvudsakliga innehåll

Datorarkitektur, effektiv programmering för vetenskapliga beräkningar, parallella algoritmer, message passing, OpenMP, visualisering, lagring av stora datamängder, GRID computing, verktyg för högprestandaberäkningar.

Introduktion av hårdvaran och mjukvaran på CSC och PDC på olika plattformer.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

DN1212 eller DN1240 (eller motsvarande) samt erfarenhet av C, C++, Fortran.

Litteratur

Kommer att annonseras på kursens hemsida minst 4 veckor innan kursen startas.

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se:  http://www.kth.se/csc/student.

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Kontaktperson

Erwin Laure, (erwinl@kth.se) ; Stefano Markidis, (markidis@kth.se)

Examinator

Erwin Laure <erwinl@kth.se>

Övrig information

En kurs på fortsättningsnivå som ges både inom grundutbildningen och forskarutbildningen.

Intensivkurs under två sommarveckor följt av självständigt arbete med projektuppgift under hösten.
Deltagarantalet är begränsat.
Notera att kursen börjar i augusti och att den inte avslutas förrän under hösten! Kursen schemaläggs ej centralt.

Påbyggnad

Diskuteras med kursledaren.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2010.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.