DM2561 Media management 7,5 hp

Media Management

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

• definiera och beskriva betydelsen hos centrala begrepp och begreppsliga relationer,

  • relatera begrepp och teorier till det bredare sammanhanget av media management och utveckling av affärsaktiviteter, och även relatera dessa begrepp och teorier till management och utveckling av affärsaktiviteter,

• tillämpa begrepp och teorier för att lösa problem som hör till kursens huvudtema.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är uppdelad i två moduler:

Modul 1: De inledande föreläsningarna ger en översikt över strategi och strategirelaterade modeller, teorier och diskussioner. En skriftlig examination på kurslitteraturen avslutar modulen. Den enskilda examinationen testar om studenten uppfyller kursmål 1-2 (se ovan). Föreläsningarna ger en grund för modul två.

Modul 2: Den andra modulen består av mediefallstudier, med mål att ge praktisk användning för teorier som man lärt sig i modul 1. Dessa är gruppuppgifter, med presentationer och klassrumsdiskussioner. Gästföreläsningar ges i relation till varje fallstudie. Fyra fallstudier (gruppuppgifter) ingår i modulen, plus en enskild fallstudieuppgift. Denna fallstudieuppgift testar om studenten uppfyller kursmål 3 (se ovan).

Behörighet

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CSC/Medieteknik och interaktionsdesign

Examinator

Leif Dahlberg <dahlberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2016.