EJ3420 Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 3,0 hp

Seminars in Electrical Machines and Power Electronics

Kursen består av olika seminar som handlar om elektriska maskiner, kraftelektronik, elektrisk traktion, och hybrid drivsystem. Genom de inbjudna föreläsare, får man förståelse om hur det teorestiska kunskapet tillämpas i industrin samt i forskningsgrupper från hela världen.

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  61334

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51461

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Information för forskarstuderande om när kursen ges

Ges i samband med EJ2420 löpande

Lärandemål

When the student has passed the course, the student should be able to relate theoretical knowledge to usefulness for industrial and academic R&D activities within the areas:

·        Motor applications: for instance pumps, fans, electrical vehicles, etc.

·        Power electronics applications: for instance trains, electrical vehicles, etc.

Kursens huvudsakliga innehåll

The invited speakers from the industry and university research groups define the content of the course. The content is related to Electrical Machines, Power Electronics, Electric Traction and Hybrid Drive Systems.

Kursupplägg

16 seminars of ca. 1.5 hours, preparation work to hold one seminar.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

EJ1200 Eleffektsystem
Minst en av:
EJ2201 Elektriska maskiner o drivsystem
EJ2301 Effektelektronik

Litteratur

Examination

 • EXA1 - Examination, 3,0, betygsskala: P, F

Less than 8 seminars may be given each semester which means the student may have to attend more than 2 semesters of seminars.

Krav för slutbetyg

 •  Attendance to 15 seminars
 • Presentation of the student’s research activities at one seminar

Ges av

EECS/Elkraftteknik

Kontaktperson

Staffan Norrga

Examinator

Staffan Norrga <norrga@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.