HE1027 Ellära 7,0 hp

Electrical Principals

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att:

 • Ge kunskaper om passiva komponenter och dioder samt egenskaper hos elektriska nät
 • Ge kunskaper om egenskaper för olika typer av dioder.
 • Ge den studerande kunskaper för att kunna genomföra överslagsberäkningar på och simulera elektriska nät med berörda komponenter
 • Ge grundläggande kunskaper i att mäta på elektriska kretsar

Det betyder att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall:

 • Kunna tillämpa de grundläggande elektriska och magnetiska begreppen
 • Kunna använda sig av de vanligaste passiva komponenterna och dioder i en konstruktionslösning
 • Kunna analysera mindre nät
 • Kunna mäta på och simulera elektriska kretsar

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundbegrepp: Laddning, spänning, ström, effekt och energi. Lik- och växelström.
 • Ohms lag, Kichhoffs lagar, resistansreduktioner, spännings- och strömdelning.
 • Ideala tvåpoler, spännings- och strömtvåpol, tvåpolssatsen. Nodanalys.
 • Visardiagram, komplexa metoden, komplex impedans.
 • Frekvens- och amplitudfunktioner för linjära system.
 • Komponentkännedom (R, L, C) och ideala transformatorn
 • Spole, kondensator, in- och urkoppling av dessa.
 • Elektriska och magnetiska fält.
 • Diod, likriktning. Spänningsstabilisering med zenerdiod.
 • Något om symmetriska trefassystem.

Behörighet

Grundläggande kunskaper i matematik (algebra, matriser, ekvationssystem, differentialekvationer och komplexa tal)

Litteratur

Boylestad, Introductory Circuit Analysis,13:e upplagan, Pearson New International Edition, ISBN 978-1-292-09895-1

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Godkänd tentamen (TEN1; 5 hp), betygsskalan A-F.
Godkända laborationer (LAB1; 2 hp), betygsskalan P/F.
Slutbetyg grundas på samtliga moment.      Betygsskala A-F.

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Kontaktperson

Elias Said (elias.said@sth.kth.se)

Examinator

Elias Said <esaid@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.