HF1703 Inledande matematik 1,5 hp

Introductory Mathematics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19

 • Anmälningskod

  40018

 • Kursen startar

  2019-08-12

 • Kursen slutar

  2019-08-24

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Marina Arakelyan <arake@kth.se>

 • Del av program

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna:

 • tillämpa symboler och standardbeteckningar från logik och mängdlära som en del av den matematiska kommunikationen

 • hantera talbegreppet och tillämpa i talräkning

 • tillämpa funktionsbegreppet och hantera elementära funktioner

 • redogöra typiska tillämpningar som innehåller olika elementära funktionerna

 • hantera koordinatbegreppet i geometrisk problemlösning, t.ex. använda linjens och cirkelns ekvationer

 • räkna med polynom samt lösa enkla polynomekvationer

 • hantera logaritmbegreppet samt lösa enkla logaritmiska ekvationer

 • hantera begreppet absolutbelopp samt lösa enkla ekvationer innehållande absolutbelopp

 • hantera grundläggande trigonometriska begrepp i geometriska tillämpningar samt lösa enkla trigonometriska ekvationer

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Talmängder. Mängdoperationer.

 • Algebraiska uttryck.

 • Linjära ekvationer och olikheter.

 • Linjära funktioner.

 • Kvadratkomplettering. Andragradsekvationer.

 • Andragradsfunktioner.

 • Rotekvationer. Potenser.

 • Exponentialekvationer. Logaritmer. Logaritmiska ekvationer.

 • Absolutbelopp.

 • Trigonometriska funktioner. Trigonometriska ekvationer.

Behörighet

Endast öppen för studenter på högskoleutbildningen i Byggproduktion (TBYPH)

Litteratur

Hillevi Gavel: Grundlig matematik ISBN 978-91-44-12096-6

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

CBH/Medicinsteknik och hälsosystem

Examinator

Marina Arakelyan <arake@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.