ID3008 Avancerade områden inom distribuerade system 7,5 hp

Advanced Topics in Distributed Systems

Kursen består av en serie seminarier där studenterna får presentera och diskutera aktuella forskningsområden inom distribuerade system

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Studenterna skall efter avslutad kurs:

 • kunna beskriva forskningsproblem inom området
 • kunna, genom läsning av forskarartiklar, förstå en problembeskrivning och dess lösning
 • kunna diskutera problembeskrivningar och föreslagna lösningar
 • ha färdighet att inhämta relevant matarial för attbättre förstå ett ämne
 • kunna ge en sammanfattning och presentation av en forskningsrapport

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av en serie seminarier där studenterna får presentera och diskutera aktuella forskningsområden inom distribuerade system

Behörighet

Kurser inom distribuerade system

Rekommenderade förkunskaper

Kurser inom distribuerade system

Litteratur

Forskningsartiklar

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5, betygsskala: P, F

Examination baseras på muntlig examen, obligatorisk närvaro, inlämning och redovisning av uppgifter

Betygsskala: Godkänd / Underkänd

Ges av

EECS/Programvaruteknik och datorsystem

Kontaktperson

Seif Haridi, haridi@kth.se

Examinator

Seif Haridi <haridi@kth.se>

Övrig information

Undervisningsspråk: Engelska

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.