IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 hp

IT Project Course, part 2

Kursen, liksom dess alternativa syster ID1003 (IT-projekt, del 2 – Tekniker för mjukvaruutveckling) kompletterar kursen IV1301 (IT-projekt, del 1 – Metod) och ger den tekniska delen av projektkursen.

De metoder som studeras i IV1301 tillämpas på ett verkligt inbyggt autonomt system, exempelvis en robot. Kursdeltagarna får erfarenhet av grundläggande metoder och tekniker som kan tillämpas vid konstruktion av ett inbyggt system med autonom funktion, i en grupp under resurs- och tidsbegränsningar. 

Efter kursen ska kursdeltagarna kunna genomföra projekt för utveckling av en kombination av maskin- och programvara; konstruera kompletta tekniska system av mindre storlek, med digital och/eller analog elektronik, mekanik och/eller programvara; välja mellan olika slags utvecklingsprocesser för olika slags projekt; tillämpa viktiga metoder och utnyttja viktiga verktyg för lättrörlig utveckling, exempelvis för konfigurations- och versionshantering, testdriven utveckling, projektplanering; använda vedertagna metoder för effektiv kommunikation, exempelvis genom muntlig presentation, skriftlig dokumentation, visuell projektkommunikation eller projektkommunikation för konflikthantering; reflektera över genomfört projekt som underlag för att driva ett nytt liknande projekt på ett ännu bättre sätt.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen, liksom dess alternativa syster ID1003 (IT-projekt, del 2 – Tekniker för mjukvaruutveckling), kompletterar kursen IV1301 (IT-projekt, del 1 – Metod), och ger den tekniska delen av projektkursen. De metoder som studeras i IV1301 tillämpas på ett verkligt inbyggt autonomt system, exempelvis en robot. Kursdeltagarna får erfarenhet av grundläggande metoder och tekniker som kan tillämpas vid konstruktion av ett inbyggt system med autonom funktion, i en grupp under resurs- och tidsbegränsningar. Efter kursen ska kursdeltagarna kunna:

 • genomföra projekt för utveckling av en kombination av maskin- och programvara. 
 • konstruera kompletta tekniska system av mindre storlek, med digital och/eller analog elektronik, mekanik och/eller programvara.
 • välja mellan olika slags utvecklingsprocesser för olika slags projekt.
 • tillämpa viktiga metoder och utnyttja viktiga verktyg för lättrörlig utveckling, exempelvis för konfigurations- och versionshantering.
 • testdriven utveckling.
 • projektplanering.
 • använda vedertagna metoder för effektiv kommunikation, exempelvis genom muntlig presentation, skriftlig dokumentation, visuell projektkommunikation eller projektkommunikation för konflikthantering.
 • reflektera över genomfört projekt som underlag för att driva ett nytt liknande projekt på ett ännu bättre sätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Konstruktion av elektronik, datorstyrd mekanik och programvara. Utveckling av inbyggda autonoma system i grupp (4-6 personer). Tillämpning av lättrörliga utvecklingsmetoder.

Behörighet

Grundläggande behörighet, Matematik D, Fysik B, Kemi A, samt:

 • IE1204 Digital Design
 • IS1200 Datorteknik gk
 • ID1004 Objektorienterad programmering

Rekommenderade förkunskaper

IV1301 IT-projekt, del 1

IE1204 Digital design

IS1200 Datorteknik gk

ID1004 Objektorienterad programmering

Litteratur

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5, betygsskala: P, F

Projektuppgift: En projektuppgift tilldelas varje grupp. En grupp består av 4-6 studenter. (PRO1 7,5 hp)

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Lundevall, Fredrik

Examinator

Fredrik Lundevall <flu@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2008.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.