LK102L Kommunikationsdesign 30,0 hp

Communication Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursens mål är att ge studenten bred kunskap om och fördjupad färdighet i att analysera, designa, och utforma professionell kommunikation i en publik kontext. Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna formulera kvalificerade frågeställningar, ta ställning till undersökningsmetoder, bedöma utfall, rekommendera och utforma lämpliga åtgärder för att lösa kommunikationsproblem.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenten bred kunskap om och fördjupad färdighet i att analysera, designa, och utforma professionell kommunikation i en publik kontext. Efter genomgången kurs skall studenten självständigt kunna formulera kvalificerade frågeställningar, ta ställning till undersökningsmetoder, bedöma utfall, rekommendera och utforma lämpliga åtgärder för att lösa kommunikationsproblem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen bygger på tre tematiska ämnesblock: Omvärldsanalys, beteendevetenskap och gestaltning.

Behörighet

Endast för studenter från kandidatprogrammet i Interaktionsdesign. Programtermin 4. Antagning via ordinarie studivägledare på DSV.

Grundläggande behörighet. Urval enligt HSV:s direktiv

Rekommenderade förkunskaper

Endast för studenter från kandidatprogrammet i Interaktionsdesign. Programtermin 4. Antagning via ordinarie studivägledare på DSV.

Litteratur

Enligt besked inför varje kursstart. Kurslitteraturenär nära kopplad ovanståendeämnesblock.

Godkänd litteraturtentamen förutsättning för godkänt i kursmomenten: Omvärldsanalys, beteendevetenskap, visuell kommunikation och språklig kommunikation

Examination

 • PRO1 - Projekt 1, 8,0, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt 2, 8,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium 1, 3,5, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarium 2, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen 1, 3,5, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen 2, 3,5, betygsskala: P, F

PRO1: Innovation, design och presentationsteknik, 8 hp, P/F, projektarbete.

Pro 2: Kommunikationsdesign och presentationsteknik, 8hp, P/F, projektarbete.

Ten1: Omvärldsanalys och statistisk representation, 3,5 hp, P/F, tentamen.

Ten2: Beteendevetenskap och socialantropologi, 3,5 hp, P/F, tentamen.

Sem1: Visuell kommunikation, 3,5 hp, P/F, projektarbete och tentamen.

Sem2: Språklig kommunikation, 3,5 hp, projektarbete och tentamen.

Krav för slutbetyg

För godkänt betyg i kursen krävs aktivt deltagande i 80% av seminarier, grupparbeten, presentationer, godkända individuella uppgifter och litteraturtentamen. Internet- och datorvana är ett krav.

Ges av

ECE/Enheten för språk och kommunikation

Kontaktperson

Mats Nyberg, manyberg@kth.se

Examinator

Mats Nyberg <manyberg@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2012.
Examinationsinformation gäller från och med VT2012.