MF2020 Projektarbete 6,0 hp

Project Work

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60583

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mikael Hellgren <micke@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Ges endast efter överrenskommelse.

  TIPUM spår IPUA och IPUB

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (3,0 hp), P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50709

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mikael Hellgren <micke@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Ges endast efter överrenskommelse.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60588

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mikael Hellgren <micke@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Ges endast efter överrenskommelse.

  TIPUM spår IPUA och IPUB

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp), P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  50781

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Mikael Hellgren <micke@md.kth.se>

 • Målgrupp

  Ges endast efter överrenskommelse.

Lärandemål

Kursens målsättning är att konfrontera teknologer från de högre årskurserna med pågående forskning inom väl avgränsade utvecklingsprojekt. Teknologerna får därigenom tillfälle att tillämpa sina kunskaper i teoretiskt och experimentell projektarbete och även se resultatet. Detta kan ses som en förberedelse till examensarbete och eventuella forskarstudier.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknologerna arbetar ensamma eller i mindre grupper med ett avgränsat delprojekt som specificeras inom ett pågående forskning eller utvecklingsprojekt. Arbetet skall ha konstruktions- eller utvecklingskaraktär och avse experimentella system, men behöver inte vara begränsat till traditionell maskinteknik utan kan även behandla elektronik, programvara design av produkter. Arbetet leds av en forskare eller doktorand vid institutionen.

Behörighet

Förkunskapskravet varierar med det aktuella projektet. Dock ska du alltid ha goda kunskaper i mekanisk konstruktion och elektroteknik

Masterprogram: TIPDM, TFORM.

International Exchange students

Obs: 

Platsbegränsning beroende på antal tillgängliga projekt

Litteratur

Examination

 • ANN1 - Projekt, 6,0, betygsskala: P, F

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Mikael Hellgren, 08-790 63 06, micke@md.kth.se

Examinator

Sergei Glavatskih <segla@kth.se>

Övrig information

Kursen får ej räknas in i examen tillsammans med MF2058 eller MF2059.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.