MG3210 Circular Economy and Industrial Systems 7,5 hp

Circular Economy and Industrial Systems

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

 • Kunna diskutera de konceptuella och metodologiska ramar som krävs för att förstå grunden för Cirkulär Ekonomi 
 • Kunna redogöra för nuvarande industriella trender avseende Cirkulär Ekonomi 
 • Kunna anta ett systemperspektiv vid implementeringen inom industrin och samhället och diskutera möjligheter och hinder vid implementering
 • Kunna relatera till och motivera policygrunden för Cirkulär Ekonomi 

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av ett antal seminarier som beskriver de konceptuella grunderna för Cirkulär Ekonomi (CE) och ramverket som behövs för att implementera konceptet inom industrin och i samhället. Diskussionerna och presentationerna under seminarierna kommer att fokusera på systemperspektivet vilket omfattar material- och energiflödena i industriella system, tillverkningssystem som tar hänsyn till olika affärsmodeller, att design och värdesflödeskedjor betraktas samtidigt. inverkar på miljö och ekonomisk prestanda, krav på innovation och förändringshantering och slutligen Industri 4.0 roll för ett framgångsrikt genomförande av Cirkulär Ekonomi .

Kursupplägg

Seminarier, inlämningsuppgifter, presentationer

Behörighet

Master- eller civilingenjörsexamen.

Litteratur

Kurslitteratur distribueras i samband med seminarier

Examination

 • DEL1 - Deltagande, 2,5, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Krav för slutbetyg

Deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Amir Rashid (amirr@kth.se)

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.