SI3310 Teoretisk astropartikelfysik 7,5 hp

Theoretical Astroparticle Physics

 • Utbildningsnivå

  Forskarnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Doktoranden ska efter genomgången kurs kunna:

 • ha insikter om det nya forskningsområde som ligger i gränslandet mellan modern partikelfysik, astronomi och kosmologi.

Kursens huvudsakliga innehåll

Detektion av kosmisk gammastrålning och av kosmiska neutriner. Kosmisk neutrinoproduktion. Kosmisk strålning. Solsystemets astrofysik. Mörk materia. Översikt över standardmodellen. Universums utveckling. Den heta stora smällen. Baryogenes och CP-brott. Neutrinoblandning. Nukleosyntes. Gravitationsvågor och svarta hål.

Behörighet

Kvantfysik. Relativitetsteori.

Litteratur

 • L. Bergström and A. Goobar, Cosmology And Particle Astrophysics, Springer (2006)
 • C. Grupen, Astroparticle Physics, Springer (2005)

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Inlämningsuppgifter och/eller muntlig tentamen.

Ges av

SCI/Fysik

Kontaktperson

Mattias Blennow (emb@kth.se)

Examinator

Mattias Blennow <emb@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.