UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp

Educational leadership

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp)

  VT20 P4 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50402

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

VT20 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet

Kursens huvudsakliga innehåll

For information see syllabus at Stockholm University.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • INL1 - Examinationsuppgift individuell, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • VFU1 - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

Stockholms universitet

Kontaktperson

Hans Melkersson (melker@kth.se)

Examinator

Hans Melkersson <melker@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.