UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp

Educational leadership

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

VT19 för programstuderande

VT18 för programstuderande

HT17 för programstuderande

Lärandemål

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet

Kursens huvudsakliga innehåll

For information see syllabus at Stockholm University.

Behörighet

Litteratur

Examination

  • INL1 - Examinationsuppgift individuell, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • VFU1 - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

Stockholms universitet

Kontaktperson

Hans Melkersson (melker@kth.se)

Examinator

Hans Melkersson <melker@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.