UCK300 Läraren, ledaren och skolan 6,0 hp

Educational leadership

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (1,5 hp)

  VT20 P4 (4,5 hp)

 • Anmälningskod

  50402

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

VT20 för programstuderande

Lärandemål

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet

Kursens huvudsakliga innehåll

For information see syllabus at Stockholm University.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • INL1 - Examinationsuppgift individuell, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • VFU1 - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 1,5, betygsskala: P, F

Ges av

Stockholms universitet

Kontaktperson

Hans Melkersson (melker@kth.se)

Examinator

Hans Melkersson <melker@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.