UMK212 Matematikdidaktik med verksamhetsförlagd utbildning för gymnasiet 7,5 hp

Mathematics Education and Pre-service Placement for Upper Secondary School

Länk till kursplan vid stockholms universitet, se nedan

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  VG, G, U

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50960

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Del av program

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51389

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Stockholm

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Veronica Jatko Kraft <vjk@kth.se>

 • Lärare

  Veronica Jatko Kraft <vjk@kth.se>

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

För mer information se kursplan vid Stockholms universitet UMK212.

Behörighet

Litteratur

Examination

 • MOM1 - Didaktik, 3,0, betygsskala: VG, G, U
 • MOM2 - Verksamhetsförlagd utbildning, 4,5, betygsskala: VG, G, U

Ges av

Stockholms universitet

Examinator

Veronica Jatko Kraft <vjk@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.