Kurser per skola

Här listas alla KTH:s aktiva kurser på samtliga utbildningsnivåer, uppdelat enligt respektive skolas organisation.

Arkitektur och samhällsbyggnad

Bioteknologi

Datavetenskap och kommunikation

Elektro- och systemteknik

Teknik och hälsa

Informations- och kommunikationsteknik

Kemivetenskap

Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande

Industriell teknik och management

Teknikvetenskap

Samarbete med andra universitet