Här listas alla KTH:s aktiva kurser på samtliga utbildningsnivåer, uppdelat enligt respektive skolas organisation.

Arkitektur och samhällsbyggnad

Datavetenskap och kommunikation

Elektro- och systemteknik

Elektroteknik och datavetenskap

Industriell teknik och management

Informations- och kommunikationsteknik

Kemi, bioteknologi och hälsa

Kemivetenskap

Samarbete med andra universitet

Teknik och hälsa

Teknikvetenskap

Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande