Kurser per skola

Här listas alla KTH:s aktiva kurser på samtliga utbildningsnivåer, uppdelat enligt respektive skolas organisation.

Arkitektur och samhällsbyggnad

Bioteknologi

Datavetenskap och kommunikation

Elektro- och systemteknik

Industriell teknik och management

Informations- och kommunikationsteknik

Kemivetenskap

Samarbete med andra universitet

Teknik och hälsa

Teknikvetenskap

Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande