Kurser, ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
2DAutoCAD Fokus på ritningen som kommunikationsredskap 6,0 AD12DA Grundnivå
3D-Modellering 6,0 AD13DA Grundnivå
3D-Printing 1 2,0 AD1PR1 Grundnivå
Anpassning av arbetsplatser för sökande med nedsatt arbetsförmåga - arbetshjälpmedel /Uppdragsutbildning/ 7,5 AD117U Grundnivå
Arkitektoniska rekonstruktioner 7,5 AD235V Avancerad nivå
Arkitekttävlingen: teori och professionell praktik 7,5 AD244V Avancerad nivå
Arkitektur- och designforskning I 7,5 AD231V Avancerad nivå
Arkitektur- och designforskning II 7,5 AD232V Avancerad nivå
Arkitektur för alla: användbarhet, delaktighet och tillgänglighet 7,5 AD245V Avancerad nivå
Arkitektur för ett åldrande samhälle 10,0 AD222V Avancerad nivå
Arkitektur för tekniklärare 7,5 AD1221 Grundnivå
Arkitektur för ämneslärare I 6,0 AD1220 Grundnivå
Arkitektur för ämneslärare II 9,0 AD1222 Grundnivå
Arkitektur och genus: fördjupning 7,5 AD241V Avancerad nivå
Arkitektur och genus: Introduktion 7,5 AD236V Avancerad nivå
Arkitektur och genus: Projekt I 15,0 AD240V Avancerad nivå
Arkitektur och genus: Salong 7,5 AD238V Avancerad nivå
Arkitektur och genus: Studio 7,5 AD239V Avancerad nivå
Arkitektur och genus: Uppsats 7,5 AD237V Avancerad nivå
Arkitektur och plåt 1,5 AD1PLA Grundnivå
Arkitektur som terapeutisk miljö I: Arkitektur och omvårdnad 7,5 AD210V Avancerad nivå
Arkitektur som terapeutisk miljö II: Arkitektur och omvårdnad, fördjupning 7,5 AD211V Avancerad nivå
Arkitektur som terapeutisk miljö III: Estetik som läkande process 7,5 AD212V Avancerad nivå
Arkitektur som terapeutisk miljö IV: Estetik som läkande process, fördjupning 7,5 AD213V Avancerad nivå
Arkitektur, byggtekniken 7,5 AD1AB1 Grundnivå
Arkitektur, form och design 15,0 AD1AFD Grundnivå
Arkitektur, kvalitet och bedömning 7,5 AD250V Avancerad nivå
Arkitekturens begrepp och teorier 7,5 1A5031 Forskarnivå
Arkitekturens historiografi 7,5 1A5037 Forskarnivå
Arkitekturens kvalitetsfrågor 15,0 AD223V Avancerad nivå
Arkitekturens kvalitetsfrågor 7,5 AD234V Avancerad nivå
Arkitekturkritisk teori I: Gender 7,5 AD204V Avancerad nivå
Arkitekturkritisk teori II: Gender, fördjupning 7,5 AD205V Avancerad nivå
Arkitekturkritisk teori III: Gender. Litteraturfördjupning 7,5 AD220V Avancerad nivå
Arkitekturpedagogik 1 6,0 AD1AP1 Grundnivå
Att tävla i arkitektur och stadsbyggnad 7,5 AD249V Avancerad nivå
Att utvärdera arkitektur 7,5 AD242V Avancerad nivå
Avancerad arkitekturdesign I 7,5 AD233V Avancerad nivå
Begrepp, teorier och experimentella praktiker i konst, teknik och design 7,5 AD3102 Forskarnivå
Betong 1 3,0 AD1BE1 Grundnivå
Betongkurs 7,5 AD1BES Grundnivå
Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning 7,5 AM201U Avancerad nivå
Byggnadsrestaureringens historia och teori 7,5 AD246V Avancerad nivå
Byggprojektet 9,0 AD1BYP Grundnivå
Concepts and Tools in Urban Analysis 7,5 AD2810 Avancerad nivå
Deltagande i eller anordning av utställning: konst, teknik och design 1,5 AD3108 Forskarnivå
Deltagande i eller anordning av utställning: konst, teknik och design 3,0 AD3109 Forskarnivå
Deltagande i seminarium eller workshop: konst, teknik och design 1,5 AD3104 Forskarnivå
Deltagande i seminarium eller workshop: konst, teknik och design 3,0 AD3105 Forskarnivå
Den internationella samtidsarkitekturen 7,5 AD102V Grundnivå
Det moderna byggnadsarvet 7,5 AD248V Avancerad nivå
Examensarbete inom design och byggande 15,0 1A10HX Avancerad nivå
Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 AD2EXU Avancerad nivå
Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 AD2UPX Avancerad nivå
Fold School Workshop - vikning av stora objekt 4,0 AD1FOL Grundnivå
Forskningspresentation eller -publikation: konst, teknik och design 1,5 AD3106 Forskarnivå
Forskningspresentation eller -publikation: konst, teknik och design 3,0 AD3107 Forskarnivå
Fotografi 6,0 AD1FOT Grundnivå
Framställning och förmedling av konstnärlig forskning 7,5 AD3114 Forskarnivå
Färg för arkitekter 6,0 AD1FAR Grundnivå
Färg och rum 6,0 AD1FOR Grundnivå
Fördjupningsprojekt i restaurering I 7,5 AD207V Avancerad nivå
Fördjupningsprojekt i restaurering II 7,5 AD209V Avancerad nivå
Grundkurs i arkitektonisk gestaltning 7,5 1A5036 Forskarnivå
Grundkurs i arkitekturteknik 7,5 1A5038 Forskarnivå
Grundläggande principer för fastighetsekonomi och urban ekonomi 7,5 AD2845 Avancerad nivå
HEJ Utställningsdesign 1,0 AD1HEJ Grundnivå
Huvudstäder i Norden 6,0 AD117V Grundnivå
Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer 7,5 AD2861 Avancerad nivå
Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.1- Texturer 15,0 AD2867 Avancerad nivå
Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 1.2- Situationer 15,0 AD2862 Avancerad nivå
Hållbar stadsplanering och stadsbyggnad studio 2.1- Urbana Ekologier 22,5 AD2863 Avancerad nivå
Högre seminarium i arkitektur, del 1 7,5 1A5032 Forskarnivå
Högre seminarium i arkitektur, del 2 7,5 1A5033 Forskarnivå
Högskolepedagogisk introduktion: konst och designutbildning 5,0 AD3103 Forskarnivå
Individuell läskurs: Arkitektur 2,5 1A5041 Forskarnivå
Individuell läskurs: Arkitektur 5,0 1A5042 Forskarnivå
Individuell läskurs: Arkitektur 7,5 1A5043 Forskarnivå
Individuell läskurs: konst, teknik och design 5,0 AD3110 Forskarnivå
Individuell läskurs: konst, teknik och design 7,5 AD3111 Forskarnivå
Individuell projektkurs: Arkitektur 5,0 1A5047 Forskarnivå
Individuell projektkurs: Arkitektur 7,5 1A5048 Forskarnivå
Individuell projektkurs: Arkitektur 10,0 1A5049 Forskarnivå
Individuell projektkurs: Arkitektur 15,0 1A5050 Forskarnivå
Individuell projektkurs: konst, teknik och design 5,0 AD3112 Forskarnivå
Individuell projektkurs: konst, teknik och design 7,5 AD3113 Forskarnivå
Individuell seminariekurs: Arkitektur 2,5 1A5044 Forskarnivå
Individuell seminariekurs: Arkitektur 5,0 1A5045 Forskarnivå
Individuell seminariekurs: Arkitektur 7,5 1A5046 Forskarnivå
Individuellt arkitekturprojekt på avancerad nivå 9,0 AD2IP9 Avancerad nivå
Individuellt arkitekturprojekt på grundnivå 9,0 AD1IP9 Grundnivå
Internationell restaureringshistoria 7,5 AD208V Avancerad nivå
Introduktionskurs i urbanekonomi 7,5 AD2865 Avancerad nivå
Inventering av den urbana periferin Moskva-Stockholm 6,0 AD1MOS Grundnivå
IWAU Workshop 3,0 AD1IWW Grundnivå
Kommunikationsdesign 1 30,0 AD1KD1 Grundnivå
Kommunikationsdesign 2 30,0 AD1KD2 Grundnivå
Kommunikativa rum 6,0 AD2KOR Avancerad nivå
Konstnärlig träning ht (A) 1,5 AD1KHA Grundnivå
Konstnärlig träning vt (B) 1,5 AD1KVA Grundnivå
Kritiska studier i arkitektur 7,5 1A5039 Forskarnivå
Kroki 4,5 AD1KRA Grundnivå
Kroki 1 3,0 AD1KR1 Grundnivå
Kroki 2 3,0 AD1KR2 Grundnivå
Kroki 3 3,0 AD1KR3 Grundnivå
Kroki 4 3,0 AD1KR4 Grundnivå
Kunskapskommunikation inom arkitekturforskning 7,5 1A5034 Forskarnivå
Laserskärning 1 2,0 AD1LA1 Grundnivå
Laserskärning 2 2,0 AD1LA2 Grundnivå
Laserskärning 3 2,0 AD1LA3 Grundnivå
Laserskärning 4 2,0 AD1LA4 Grundnivå
Matter matters: Samtida arkitekturteknik 7,5 AD214V Avancerad nivå
Modernismens historieskrivning 7,5 AD203V Avancerad nivå
Möbelformgivning 3,0 AD2MOB Avancerad nivå
Nordisk arkitektur 6,0 AD116V Grundnivå
Nordisk arkitektur 7,5 AD243V Avancerad nivå
Nutida trender i stadsplanering och stadsutformning II 7,5 AD2855 Avancerad nivå
Närvaroarkitektur 7,5 AD2NA1 Avancerad nivå
Omtänkande forskningspraktiker i konst, teknik och design 10,0 AD3101 Forskarnivå
Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur 15,0 AD1OSA Grundnivå
Orienteringskurs i samhällsbyggnad och arkitektur II 15,0 AD1SA2 Grundnivå
Philosophies in Architecture 7,5 1A5051 Forskarnivå
Projekt hållbar stadsbyggnad - offentliga platser och rum 15,0 AD2860 Avancerad nivå
Public Places and Spaces 7,5 AD2815 Avancerad nivå
Reflekterande designprocess 7,5 AD1RD1 Grundnivå
Rom - arkitekturen och staden från antik till nutid 6,0 AD230V Avancerad nivå
Scenografi och rörlig bild 6,0 AD1SC1 Grundnivå
Spel och digital arkitektur 7,5 AD217V Avancerad nivå
Stadsmorfologiska begrepp och verktyg 7,5 AD251V Avancerad nivå
Stockholm Urban Lab II 7,5 AD2835 Avancerad nivå
Structural Components in Urban Planning and Design 15,0 AD2820 Avancerad nivå
Sustainable Design in the Urban Space 7,5 AD2840 Avancerad nivå
Svensk restaureringshistoria 7,5 AD201V Avancerad nivå
Träkurs 4,5 AD1TRS Grundnivå
Upplevelsen av arkitektur 6,0 AD2EA1 Avancerad nivå
Urban strukturgestaltning 7,5 AD2850 Avancerad nivå
Urban träarkitektur II 6,0 AD1WO2 Grundnivå
Urban trähusarkitektur - Workshop i Kazan och Stockholm 6,0 AD1WOD Grundnivå
Urbanmorfologins teorier 7,5 1A5040 Forskarnivå
Urbanmorfologiska undersökningar 7,5 AD215V Avancerad nivå
Utställningsgestaltning 6,0 AD1UTG Grundnivå
Vetenskapsteori och forskningsmetodik i konst, teknik och design 7,5 AD3100 Forskarnivå
Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom arkitektur 7,5 1A5035 Forskarnivå
World Architecture 6,0 AD206V Avancerad nivå
Ämneskomplettering för arkitekter I 7,5 AD1KU1 Grundnivå
Ämneskomplettering för arkitekter II 7,5 AD1KU2 Grundnivå