Kurser, ABE/Byggvetenskap gemensamt

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Advanced Pavement Engineering Analysis and Design 6,0 AF2904 Avancerad nivå
Avancerad analys och design av vägbeläggningar 7,5 AH2905 Avancerad nivå
Banteknik 7,5 AH2906 Avancerad nivå
Betong- och stålkonstruktion 7,5 AF2002 Avancerad nivå
Brottmekanik för betong och stål 7,5 AF3006 Forskarnivå
Bygg- och installationsteknik 7,5 AF1031 Grundnivå
Byggmaterial och byggfysik 7,5 AF1004 Grundnivå
Byggnader och installationer I R /Uppdragsutbildning/ 3,0 AF202U Avancerad nivå
Byggnads- och installationsteknik 15,0 AF104V Grundnivå
Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 AF1006 Grundnivå
C-Campus kurs i framtida vägdesign 7,5 AH2909 Avancerad nivå
Concrete and Steel Structures 7,5 AF2004 Avancerad nivå
Drift- och underhållsteknik samt ombyggnad 7,5 AF1032 Grundnivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 AF101X Grundnivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 AF102X Grundnivå
Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå 30,0 AF292X Avancerad nivå
Examensarbete inom vägteknik, avancerad nivå 30,0 AF293X Avancerad nivå
Examensarbete inom vägteknik, grundnivå 15,0 AF192X Grundnivå
Forskning inom byggvetenskapen 7,5 AF3008 Forskarnivå
Hus och anläggningar 7,5 AF1002 Grundnivå
Husens teknik 7,5 AF1033 Grundnivå
Husprojekt för byggprojektledare 15,0 AF2022 Avancerad nivå
Infrastructure Construction Management 4,5 AF2019 Avancerad nivå
Material- och miljökemi 7,5 AF1003 Grundnivå
Projekt för anläggningsprojektörer 15,0 AF2012 Avancerad nivå
Projektarbete i byggkonstruktion 1,5 AF3001 Forskarnivå
Projektarbete i byggkonstruktion 3,0 AF3002 Forskarnivå
Projektarbete i byggkonstruktion 4,5 AF3003 Forskarnivå
Projektarbete i byggkonstruktion 6,0 AF3004 Forskarnivå
Projektarbete i vägteknik 7,5 AF2902 Avancerad nivå
Projektarbete inom byggvetenskap 18,0 AF2018 Avancerad nivå
Research Methodology in Infrastructure Engineering 3,0 AF2020 Avancerad nivå
Samhällsbyggnadsprocessen - byggteknik 3,0 AF1001 Grundnivå
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik och Risk och säkerhet för byggnadsverk 7,5 AF2023 Avancerad nivå
Väg- och banteknik 7,5 AF2901 Avancerad nivå
Vägdimensionering, byggande och underhåll 7,5 AF2903 Avancerad nivå