Kurser, ABE/Byggteknik och design

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 AH1907 Grundnivå
Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar 7,5 AH1908 Grundnivå
Anläggningsteknik 7,5 HS1724 Grundnivå
Anläggningsteknik 1 7,5 AF1724 Grundnivå
Anläggningsteknik 2 7,5 AF1725 Grundnivå
Anläggningsteknik, avslutande projekt 7,5 HS1736 Grundnivå
Anpassning och ombyggnad 7,5 HS1710 Grundnivå
Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 AF1716 Grundnivå
Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 HS1026 Grundnivå
Arkitektur, skissprocessen 7,5 AF1715 Grundnivå
Arkitektur, skissprocessen 7,5 HS1025 Grundnivå
Betongkonstruktion 7,5 HS1733 Grundnivå
BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 AF2720 Avancerad nivå
BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 AF272U Avancerad nivå
BIM2, projektering, installation och samordning 7,5 AF272V Avancerad nivå
BIM3, projektering, kalkyl och tidplanering 7,5 AF273U Avancerad nivå
BIM3, projektering, kalkyl och tidplanering 7,5 AF273V Avancerad nivå
BIM3, projektering, kalkyl och tidsplanering 7,5 AF2730 Avancerad nivå
Bro- och anläggningskonstruktioner 7,5 HS1014 Grundnivå
Building Information Modeling 7,5 AF1730 Grundnivå
Building Information Modeling 7,5 AF173U Grundnivå
Building Information Modeling 7,5 AF173V Grundnivå
Byggekonomi och kvalitet 7,5 AF1742 Grundnivå
Byggekonomi och kvalitet 7,5 HS1728 Grundnivå
Byggfysik med byggmateriallära 7,5 HS1002 Grundnivå
Byggfysik med byggmateriallära 7,5 HS1730 Grundnivå
Byggfysik, byggteknik och installationsteknik 15,0 HS1702 Grundnivå
Byggfysik, byggteknik och installationsteknik 15,0 HS1714 Grundnivå
Bygglogistik och riskhantering 5,0 AF1723 Grundnivå
Byggmekanik 1 7,5 HS1003 Grundnivå
Byggmekanik 2 7,5 HS1004 Grundnivå
Byggnadsmekanik 1 5,0 AF1734 Grundnivå
Byggnadsmekanik 2 och lastanalys 7,5 AF1735 Grundnivå
Byggprocessen 5,0 AF1722 Grundnivå
Byggprocessen 7,5 HS1006 Grundnivå
Byggprocessen 7,5 HS1731 Grundnivå
Byggproduktion och ledarskap 7,5 HS1725 Grundnivå
Byggstyrning 7,5 HS1015 Grundnivå
Byggstyrning 7,5 HS1726 Grundnivå
Byggstyrning 2 7,5 HS1727 Grundnivå
Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 AF1710 Grundnivå
Byggteknik 1, småhus, tekniskt arbete, Cad 1 7,5 AF1731 Grundnivå
Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 7,5 AF1711 Grundnivå
Byggteknik 2, storahus, materiallära, Cad 2, Anläggning A 10,0 AF1732 Grundnivå
Byggteknik 3, Byggfysik och materiallära 7,5 AF1733 Grundnivå
Ekonomi, kalkylering och organisation 7,5 AF1740 Grundnivå
Ekonomisk och teknisk förvaltning 7,5 AF1741 Grundnivå
Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 AF176X Grundnivå
Examensarbete inom anläggningar för infrastruktur, grundnivå 15,0 HS106X Grundnivå
Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 AF109X Grundnivå
Examensarbete inom anläggningsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 AF172X Grundnivå
Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 AF173X Grundnivå
Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 HS102X Grundnivå
Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 AF179X Grundnivå
Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 HS101X Grundnivå
Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 AF177X Grundnivå
Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 HS107X Grundnivå
Examensarbete inom design och byggande, avancerad nivå 15,0 HS201X Avancerad nivå
Examensarbete inom förvaltning, grundnivå 15,0 HS103X Grundnivå
Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 AF108X Grundnivå
Examensarbete inom installationsteknik - Byggproduktion, grundnivå 7,5 AF171X Grundnivå
Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 15,0 AF174X Grundnivå
Examensarbete inom installationsteknik och energi, grundnivå 15,0 HS104X Grundnivå
Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 AF175X Grundnivå
Examensarbete inom konstruktionsteknik, grundnivå 15,0 HS105X Grundnivå
Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 AF178X Grundnivå
Examensarbete inom produktionsteknik, grundnivå 15,0 HS108X Grundnivå
Examensarbete inom projektering, grundnivå 15,0 HS100X Grundnivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 7,5 AF170X Grundnivå
Fältmätning 7,5 HS1732 Grundnivå
Fältmätningsteknik med matematisk statistik 7,5 HS1005 Grundnivå
Fältmätningsteknik med matematisk statistik. Anläggning B 7,5 AF1726 Grundnivå
Fältmätningsteknik och Anläggning B 7,5 AF1736 Grundnivå
Geologi och geoteknik 7,5 HS1010 Grundnivå
Geologi och geoteknik 7,5 HS1029 Grundnivå
Husbyggnad 7,5 HS1721 Grundnivå
Informationssökning för fastighetsförmedlare 3,0 HS1708 Grundnivå
Installationssamordning i byggprocessen 7,5 HS1028 Grundnivå
Installationssamordning i byggprocessen 30,0 HS106V Grundnivå
Installationsteknik 1 inom bygg - anläggning 7,5 AF1718 Grundnivå
Installationsteknik 2 inom bygg-anläggning 7,5 AF1719 Grundnivå
Installationsteknik och energi 7,5 HS1013 Grundnivå
Integrerad CAD-projektering 7,5 HS1016 Grundnivå
Integrerad CAD bygg 1 7,5 AF175U Grundnivå
Integrerad CAD Bygg 1 7,5 AF175V Grundnivå
Introduktion till BIM, Building Information Modelling 6,0 AF176V Grundnivå
Introduktion till BIM, Building Information Modelling 7,5 AF177V Grundnivå
Introduktion till skissning med CAD 3,0 HS1012 Grundnivå
Konstruktion och design 7,5 HS1001 Grundnivå
Konstruktionsteknik 7,5 HS1008 Grundnivå
Ledarskap i byggverksamhet 7,5 HS1729 Grundnivå
Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 AF1720 Grundnivå
Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 AF1721 Grundnivå
Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation 7,5 AF1714 Grundnivå
Planering av ett byggprojekt 7,5 HS1019 Grundnivå
Projekt hus och installationer 7,5 HS1735 Grundnivå
Projektering av ett husprojekt 7,5 HS1023 Grundnivå
Projektering av ett husprojekt och/eller ett infraprojekt 7,5 AF1729 Grundnivå
Projektering av ett infraprojekt 7,5 HS1024 Grundnivå
Projektering, konstruktion och design 7,5 HS1734 Grundnivå
Projekteringsledning i byggprocessen 60,0 HS200V Avancerad nivå
Samhällsplanering 7,5 HS1009 Grundnivå
Skademekanismer av fukt 7,5 HS1020 Grundnivå
Skatterätt 15,0 HS1705 Grundnivå
Skissprocessen, ljusdesign och akustik 7,5 AF1728 Grundnivå
Statik och hållfasthetslära 7,5 HS1722 Grundnivå
Strömningslära 7,5 HS1007 Grundnivå
Stål- och träkonstruktion 7,5 HS1021 Grundnivå
Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 AF1713 Grundnivå
Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 AF1717 Grundnivå
Tekniskt arbete, metoder och verktyg 7,5 HS1723 Grundnivå
Tekniskt projekt-Byggteknik och design 7,5 HS1000 Grundnivå
Utveckling av husbyggnader. Renovering, ombyggnad och tillbyggnad 7,5 AF1727 Grundnivå
Vattenresursteknik med GIS 7,5 HS1018 Grundnivå