Kurser, ABE/Transportplanering

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Arbetsprocesser för trafikens infrastruktur 7,5 AH2027 Avancerad nivå
Avancerade informationsystem för resenärer 7,5 AH3003 Forskarnivå
Examensarbete inom järnväg och tågtrafik, avancerad nivå 30,0 AH202X Avancerad nivå
Examensarbete inom järnväg och tågtrafik, avancerad nivå 30,0 AH204X Avancerad nivå
Examensarbete inom logistik, avancerad nivå 30,0 AH213X Avancerad nivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 AH101X Grundnivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 AH103X Grundnivå
Examensarbete inom trafik- och transportplanering, avancerad nivå 30,0 AH201X Avancerad nivå
Examensarbete inom Transportvetenskap, avancerad nivå 30,0 AH203X Avancerad nivå
Forskningsmetodik och kommunikation 7,5 AH2178 Avancerad nivå
Järnväg signalteknik-signalsystem 7,5 AH229U Avancerad nivå
Järnväg signalteknik - projektering 7,5 AH2031 Avancerad nivå
Järnväg signalteknik - signalsystem 7,5 AH2029 Avancerad nivå
Järnväg signalteknik - systemsäkerhet, tillförlitliga system 7,5 AH2030 Avancerad nivå
Kollektivtrafik i städer 7,5 AH2023 Avancerad nivå
Kollektivtrafiksystem, bussar och spårtrafik, gk 7,5 AH1025 Grundnivå
Konsekvensanalyser för vägtrafikanläggningar 7,5 AH202V Avancerad nivå
Kort litteraturkurs i transportplanering 4,0 FAF3811 Forskarnivå
Litteraturkurs i transportplanering 7,5 FAF3812 Forskarnivå
Logistik 7,5 AH2101 Avancerad nivå
Logistik och transport 7,5 AH2102 Avancerad nivå
Logistik, fördjupningskurs med projekt 15,0 AH2111 Avancerad nivå
Planering och analys av kollektivtrafiksystem 7,5 AH2173 Avancerad nivå
Planering och styrning av stadstrafik 7,5 AH201V Avancerad nivå
Projektarbete inom Trafik och logistik 7,5 AH2175 Avancerad nivå
Projektarbete inom Trafik och logistik 15,0 AH2176 Avancerad nivå
Simulering av tågtrafik 7,5 AH2032 Avancerad nivå
Spelsimulering och participativ simulering för forskning och utveckling 15,0 AH3471 Forskarnivå
Stads- och trafikplanering, grundkurs 7,5 AH1021 Grundnivå
Stadsutveckling och transportsystem 7,5 AH1030 Grundnivå
Styrning av trafik i städer 7,5 AH2024 Avancerad nivå
Styrning av trafiksystem 7,5 AH1024 Grundnivå
Traffic Engineering and Management 7,5 AH2171 Avancerad nivå
Traffic Simulation Modelling and Applications 7,5 AH3002 Forskarnivå
Trafik- och resvanorsundersökningar 3,0 AH2311 Avancerad nivå
Trafik- och vägteknik, grundkurs 7,5 AH1022 Grundnivå
Trafikanläggningars effekter och ekonomi 7,5 AH2025 Avancerad nivå
Trafiksimulering, modellering och applikationer 7,5 AH2174 Avancerad nivå
Transport och geodataanalys 6,0 AH2177 Avancerad nivå
Transportvetenskapliga frågeställningar del 1 3,5 AH3460 Forskarnivå
Transportvetenskapliga frågeställningar, del 2 4,0 AH3462 Forskarnivå
Tågtrafik- marknad och planering gk 7,5 AH226U Avancerad nivå
Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 AH2026 Avancerad nivå
Tågtrafik - marknad och planering, fortsättningskurs 7,5 AH2028 Avancerad nivå
Tågtrafik: planering, marknad och ekonomi 7,5 AH203V Avancerad nivå