Kurser, ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
"Smart Cities" och klimatåtgärder- projektbaserad 7,5 MJ2685 Avancerad nivå
"Smart Cities" och klimatåtgärder, större kurs - projektbaserad 9,0 MJ2686 Avancerad nivå
Applied Hydrology 7,5 AE2602 Avancerad nivå
Avfallshantering 7,5 AL2130 Avancerad nivå
Bebyggelsens miljöpåverkan 7,5 AG2806 Avancerad nivå
Biologi 6,0 MJ2654 Avancerad nivå
Cleaner Production 7,5 AL2140 Avancerad nivå
Cleaner Production 6,0 MJ2640 Avancerad nivå
Cleaner Production II 6,0 MJ2641 Avancerad nivå
Cleaner Production och industriell miljöskyddsteknik 7,5 AL2143 Avancerad nivå
Den globale ingenjören - att arbeta internationellt 7,5 AE1706 Grundnivå
Dricksvattenteknik- från grundvatten till hälsosamt kranvatten 7,5 AE1709 Grundnivå
Dricksvattenteknik - från grundvatten till hälsosamt kranvatten 7,5 AE178V Grundnivå
Dynamics of Environmental Systems 7,5 AE2202 Avancerad nivå
Ecosystem Support and Environmental Justice 7,5 AG2803 Avancerad nivå
Efterbehandling av förorenade områden 9,0 AE216V Avancerad nivå
Ekologi och Miljöeffekter 7,5 MJ1508 Grundnivå
Ekologi, fortsättningskurs 6,0 MJ2651 Avancerad nivå
Ekologisk ekonomi 7,5 AL2190 Avancerad nivå
Ekologisk ekonomi 6,0 MJ2694 Avancerad nivå
Ekologisk ekonomi, avancerad kurs 6,0 MJ2696 Avancerad nivå
Ekoteknik 7,5 AE219V Avancerad nivå
Energi, klimat och miljö 9,0 AG1808 Grundnivå
Engineering Hydrology and Climate 7,5 AE2608 Avancerad nivå
Environmental Systems Analysis 7,5 3C5306 Forskarnivå
EU:s ramdirektiv för vatten 7,5 AE275V Avancerad nivå
Examensarbete i energi och miljö, grundnivå 15,0 MJ153X Grundnivå
Examensarbete i Energi och Miljö, grundnivå 15,0 AL127X Grundnivå
Examensarbete i teknik och hållbar utveckling, grundnivå 15,0 MJ154X Grundnivå
Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 MJ151X Grundnivå
Examensarbete inom Energi och Miljö, grundnivå 15,0 AL125X Grundnivå
Examensarbete inom grundvattenkemi, avancerad nivå 30,0 AE211X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 AL227X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 15,0 MJ272X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriell ekologi, avancerad nivå 30,0 MJ273X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriellt miljöskydd, avancerad nivå 30,0 MJ271X Avancerad nivå
Examensarbete inom mark- och vattenresurslära, avancerad nivå 30,0 AE212X Avancerad nivå
Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 MJ150X Grundnivå
Examensarbete inom materialdesign, grundnivå 15,0 MJ152X Grundnivå
Examensarbete inom miljöbedömning, avancerad nivå 30,0 AE251X Avancerad nivå
Examensarbete inom miljöskyddsteknik, avancerad nivå 30,0 MJ270X Avancerad nivå
Examensarbete inom miljöstrategisk analys, avancerad nivå 30,0 AG280X Avancerad nivå
Examensarbete inom miljöteknik och hållbar infrastruktur, avancerad nivå 30,0 AL230X Avancerad nivå
Examensarbete inom miljöteknik, avancerad nivå 30,0 AL231X Avancerad nivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 AE100X Grundnivå
Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 AL130X Grundnivå
Examensarbete inom strategier för hållbar utveckling, avancerad nivå 30,0 AL250X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknik och hållbar utveckling, grundnivå 15,0 AL126X Grundnivå
Examensarbete inom teknisk geologi, avancerad nivå 30,0 AE241X Avancerad nivå
Examensarbete inom VA och avfall, avancerad nivå 30,0 AE230X Avancerad nivå
Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå 30,0 AE261X Avancerad nivå
Examensarbete inom vattenbyggnad, avancerad nivå 30,0 AF283X Avancerad nivå
Examensarbete inom vattenbyggnad, grundnivå 15,0 AF182X Grundnivå
Examensarbete inom vattenvårdsteknik, avancerad nivå 30,0 AE221X Avancerad nivå
Forskningsansökningar 1,5 AE3014 Forskarnivå
Forskningskommunikation; publicering, presentationsteknik och kritisk granskning, del 2 för doktorsexamen 3,0 AE3007 Forskarnivå
Forskningsmetod 3,0 AE2406 Avancerad nivå
Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 MJ2673 Avancerad nivå
Forskningsmetodik och vetenskapsteori 7,5 MJ3748 Forskarnivå
Framtidsstudier for hållbar utveckling 7,5 AG3206 Forskarnivå
Futures Studies and Forecasts 7,5 AG2171 Avancerad nivå
Fysik, Kemi, Energi och Miljö 15,0 MJ1530 Grundnivå
Förberedande kurs i miljöfysik 7,5 AE1201 Grundnivå
Föroreningars markkemi 7,5 AE214V Avancerad nivå
Genusfrågor i utvecklingsländer 7,5 AE111V Grundnivå
Geoenergi 7,5 AE1107 Grundnivå
Geokemisk modellering med tillämpningar 6,0 AE215V Avancerad nivå
Geokemisk modellering med Visual MINTEQ 5,0 AE3009 Forskarnivå
Geologi och geoteknik 6,0 AE1102 Grundnivå
Geovetenskap 6,0 AE1106 Grundnivå
Geovetenskap och geoteknik 7,5 AL1302 Grundnivå
Geovetenskap och markanvändning i praktiken 7,5 AL1300 Grundnivå
Grundläggande hydraulik 9,0 1B5121 Forskarnivå
Grundläggande hydrologi 9,0 1B5122 Forskarnivå
Grundvattenkemi och dess tillämpning i förorenade miljöer 7,5 AE213V Avancerad nivå
Grundvattenmodellering 7,5 AE218V Avancerad nivå
Grundvattenskydd och hälsa 7,5 AE273V Avancerad nivå
Grundvattenströmningens teori 12,0 1B5129 Forskarnivå
Grundvattnets kemi och känslighet för förorening 9,0 AE212V Avancerad nivå
Handledning av examensarbete (del 1) 1,5 AE3015 Forskarnivå
Handledning av examensarbete (del 2) 1,5 AE3016 Forskarnivå
Hantering av miljöinformation 7,5 AE251V Avancerad nivå
Hydraulic Engineering Systems 7,5 AE2609 Avancerad nivå
Hydrogeologi 7,5 AE2802 Avancerad nivå
Hydrologi 7,5 AE1602 Grundnivå
Hydrologi för vattenkraftändamål 2,0 AF3802 Forskarnivå
Hydrologiska transportprocesser 7,5 AF3801 Forskarnivå
Hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion 7,5 AL2110 Avancerad nivå
Hållbar teknik- projektkurs 5,0 MJ2646 Avancerad nivå
Hållbar utveckling 6,0 MJ2613 Avancerad nivå
Hållbar utveckling för datateknik 6,0 AG1814 Grundnivå
Hållbar utveckling för datateknik 7,5 AL1504 Grundnivå
Hållbar utveckling för ingenjörer 6,0 MJ1507 Grundnivå
Hållbar utveckling i ett globalt perspektiv 7,5 3C5308 Forskarnivå
Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 AL2113 Avancerad nivå
Hållbar utveckling i teori och praktik 6,0 MJ2693 Avancerad nivå
Hållbar utveckling i utvecklingsländer 7,5 AL2195 Avancerad nivå
Hållbar utveckling i utvecklingsländer 6,0 MJ2695 Avancerad nivå
Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 MJ1506 Grundnivå
Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 AG1815 Grundnivå
Hållbara energi- och vattensystem i ett globalt perspektiv 7,5 MJ191V Grundnivå
Industriell ekologi och hållbar stadsutveckling 6,0 MJ3747 Forskarnivå
Industriell ekologi: konferens/ workshop A 1,5 AL3106 Forskarnivå
Industriell ekologi: konferens/ workshop B 1,5 AL3107 Forskarnivå
Industriell ekologi: konferens/ workshop C 3,0 AL3108 Forskarnivå
Industriell ekologi: Litteraturkurs A 1,5 AL3101 Forskarnivå
Industriell ekologi: Litteraturkurs B 3,0 AL3102 Forskarnivå
Industriell ekologi: Litteraturkurs C 5,0 AL3103 Forskarnivå
Industriell ekologi: Litteraturkurs D 10,0 AL3104 Forskarnivå
Industriell ekologi: Litteraturkurs E 15,0 AL3105 Forskarnivå
Industriell ekologi: Litteraturkurs F 7,5 AL3110 Forskarnivå
Industriell ekologi: tillämpning och forskning 3,0 AL3100 Forskarnivå
Ingenjören och hållbar utveckling 6,0 MJ1502 Grundnivå
Innovationer för hållbar utveckling på en lokal eller global nivå 7,5 AE1707 Grundnivå
Innovationsprojekt för hållbar utveckling 7,5 AE1708 Grundnivå
Inrättande av skyddsområden för yt- och grundvattentäkter 7,5 AE272V Avancerad nivå
Integrerad vattenförvaltning 7,5 AE2706 Avancerad nivå
International Intensive Course in Solid Waste Management 6,0 MJ2631 Avancerad nivå
International Intensive Course in Solid Waste Management 6,0 MJ2632 Avancerad nivå
Introduction Industrial Ecology 6,0 MJ2611 Avancerad nivå
Introduktion till industriell ekologi, större kurs 7,5 MJ2615 Avancerad nivå
Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld 7,5 MJ1505 Grundnivå
Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld 7,5 MJ190V Grundnivå
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, A 3,0 AL3301 Forskarnivå
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, B 4,5 AL3302 Forskarnivå
Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, C 7,5 AL3303 Forskarnivå
Livscykelanalys 7,5 AG2800 Avancerad nivå
Livscykelanalys, fördjupningskurs 7,5 AG3202 Forskarnivå
Lärande och hållbar utveckling 6,0 MJ2612 Avancerad nivå
Management av biståndsprojekt - Målstyrd projekthantering 7,5 AE1702 Grundnivå
Mark- och vattentekniska problemställning och metoderi 4,5 AE3008 Forskarnivå
Mark och vatten 7,5 AL1303 Grundnivå
Material- och energiflödesredovisning för Cleaner Production 7,5 AL2142 Avancerad nivå
Mellanöstern och Nordafrika - förutsättningar som en framtida marknad 7,5 AE1704 Grundnivå
Metoder för hållbarhetsforskning 7,5 AL3512 Forskarnivå
Miljö- och markkemi 7,5 AE1105 Grundnivå
Miljö- och markkemi 4,0 AE1801 Grundnivå
Miljöbedömning av planer och program -teori och praktik 7,5 AE254V Avancerad nivå
Miljöbedömning med GIS - verktyg för rumslig dimensioner 7,5 AE211V Avancerad nivå
Miljödata 7,5 AE2503 Avancerad nivå
Miljödynamik/fysikaliska processer 7,5 AE2201 Avancerad nivå
Miljöekonomi 7,5 AG1812 Grundnivå
Miljögeokemi och ekoteknik 7,5 AE3010 Forskarnivå
Miljögeologi 7,5 AE2402 Avancerad nivå
Miljökemi och riskbedömning 7,5 AE2801 Avancerad nivå
Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 AE2501 Avancerad nivå
Miljökonsekvensbeskrivning - teori och praktik 6,0 AE253V Avancerad nivå
Miljökonsekvenser av tekniska system och processer 6,0 MJ2652 Avancerad nivå
Miljökonsekvensstudier, fortsättningskurs II 6,0 MJ2653 Avancerad nivå
Miljömanagement 7,5 AL2160 Avancerad nivå
Miljömanagement 6,0 MJ2663 Avancerad nivå
Miljömanagement - ledningssystem för miljö och säkerhet 6,0 MJ288V Avancerad nivå
Miljömanagement II, fördjupningskurs 7,5 AL2161 Avancerad nivå
Miljömanagement II, fördjupningskurs 6,0 MJ2664 Avancerad nivå
Miljömodellering 7,5 AL2134 Avancerad nivå
Miljömodellering: Dynamiska processer i naturliga system 7,5 MJ3749 Forskarnivå
Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 7,5 AL2135 Avancerad nivå
Miljömodellering: Introduktion med applikationsexempel 6,0 MJ2635 Avancerad nivå
Miljömodellering: kemiska och fysiska processer 7,5 MJ286V Avancerad nivå
Miljömätning och monitoring 7,5 AE2104 Avancerad nivå
Miljörätt och miljömanagement 6,0 MJ2662 Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik 7,5 MJ2621 Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik 7,5 MJ283V Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik med konsekvensstudier 7,5 MJ2623 Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik med konsekvensstudier, större kurs 12,0 MJ2626 Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik teorikurs 6,0 MJ2629 Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs 6,0 MJ2620 Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs 6,0 MJ2628 Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik, fortsättningskurs II 9,0 MJ2622 Avancerad nivå
Miljöskyddsteknik, större kurs 9,0 MJ2627 Avancerad nivå
Miljöstrategisk litteraturkurs 7,5 1N5407 Forskarnivå
Miljöstrategisk litteraturkurs 3 3,0 AL3506 Forskarnivå
Miljöstrategisk litteraturkurs 5 5,0 AL3507 Forskarnivå
Miljöstrategiska metoder 7,5 1N5008 Forskarnivå
Miljöstrategiska seminarier 4,5 1N5007 Forskarnivå
Miljösystemanalys 7,5 AE255V Avancerad nivå
Miljösystemanalys 6,0 MJ2680 Avancerad nivå
Miljösystemanalys för energi och miljö 7,5 AE1502 Grundnivå
Miljösystemanalys för lärare 6,0 AE1503 Grundnivå
Miljösystemanalys för samhällsbyggnad 7,5 AE1501 Grundnivå
Miljösystemanalys och beslutsfattande 7,5 AL2181 Avancerad nivå
Miljöteknik och hållbar produktion 6,0 AL1106 Grundnivå
Miljötillämpningar med GIS 6,0 AE2506 Avancerad nivå
Miljöövervakning av grundvatten 7,5 AE271V Avancerad nivå
Modellering av vattensystem 7,5 AE2107 Avancerad nivå
MVT Forskningskommunikation; publicering, presentationsteknik och kritisk granskning, del 1 för licentiatexamen 4,5 AE3006 Forskarnivå
Naturresursförvaltning 7,5 AE2502 Avancerad nivå
Naturresursteori 6,0 AE1101 Grundnivå
Naturresursteori 7,5 AL1301 Grundnivå
Omstrukturering och förvaltning av VA-sektorn 7,5 AE276V Avancerad nivå
Planering för resiliens 7,5 AG2811 Avancerad nivå
Planering och design för hållbar stadsutveckling 15,0 AG2805 Avancerad nivå
Populärvetenskapling framställning 1,5 AE3011 Forskarnivå
Presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser, del 1 1,5 AE3012 Forskarnivå
Presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser, del 2 1,5 AE3013 Forskarnivå
Produktivt skrivande i industriell ekologi 5,0 AL3109 Forskarnivå
Projekt hållbar stadsplanering - miljöbedömning, planer och processer 15,0 AG2809 Avancerad nivå
Projekt i industriell ekologi 9,0 MJ2645 Avancerad nivå
Projekt i miljöteknik 15,0 AE2001 Avancerad nivå
Projekt i miljöteknik 7,5 AE2708 Avancerad nivå
Projekt i vattensystemteknik 15,0 AE2106 Avancerad nivå
Projektarbete 1 i vattenbyggnad 6,0 AE2603 Avancerad nivå
Projektarbete 2 i vattenbyggnad 9,0 AE2604 Avancerad nivå
Projektarbete 3 i vattenbyggnad 12,0 AE2605 Avancerad nivå
Projektarbete 4 i vattenbyggnad 15,0 AE2606 Avancerad nivå
Projektarbete 5 i vattenbyggnad 18,0 AE2607 Avancerad nivå
Projektarbete i miljöskyddsteknik 6,0 MJ2624 Avancerad nivå
Projektarbete i miljöskyddsteknik 4,5 MJ281V Avancerad nivå
Projektkurs för naturresursingenjörer 15,0 AE2705 Avancerad nivå
Projektkurs i miljöstrategisk analys 1.5 1,5 AL3505 Forskarnivå
Projektkurs i miljöstrategisk analys 10 10,0 AL3502 Forskarnivå
Projektkurs i miljöstrategisk analys 15 15,0 AL3500 Forskarnivå
Projektkurs i miljöstrategisk analys 3 3,0 AL3504 Forskarnivå
Projektkurs i miljöstrategisk analys 5 5,0 AL3503 Forskarnivå
Projektkurs i miljöstrategisk analys 7.5 7,5 AL3501 Forskarnivå
Reduktion av avloppvattenreningens bidrag till global uppvärmning 6,0 AE2303 Avancerad nivå
Regional och lokal hållbar utveckling 7,5 MJ189V Grundnivå
Resilienstänkande i hållbar samhällsplanering 7,5 AL2511 Avancerad nivå
Riskhantering 3,0 MJ1521 Grundnivå
Riskhantering 7,5 MJ185V Grundnivå
Riskmanagement 6,0 MJ2670 Avancerad nivå
Riskmanagement II 6,0 MJ2672 Avancerad nivå
Samhällsbyggnadsprocessen - mark och vatten 3,0 AE1103 Grundnivå
Scenariometoder 6,0 MJ2674 Avancerad nivå
Scenariometoder för konfliktlösning 6,0 MJ2671 Avancerad nivå
Scenariometodik 6,0 3C5307 Forskarnivå
Seminarier i planering och beslutsanalys 4,5 AL3510 Forskarnivå
Seminarier i planering och beslutsanalys 3,0 AL3511 Forskarnivå
Social praktikteori (STP) för forskning kring hållbar utveckling 4,5 AL3509 Forskarnivå
Statistik och riskhantering 6,0 MJ1520 Grundnivå
Strategisk miljöbedömning 7,5 AE2507 Avancerad nivå
Strömningsmekanik för energi och miljö 5,0 AE1603 Grundnivå
Strömningsmekanik för samhällsbyggnad 7,5 AE1601 Grundnivå
Sustainability Science 7,5 3C5309 Forskarnivå
Sustainable Urbanism 10,0 MJ3746 Forskarnivå
Systemtänkande för innovation i en komplex värld 12,0 MJ3751 Forskarnivå
Säkerhet - Hälsa - Miljö Management 6,0 MJ150V Grundnivå
Teknik och ekosystem 6,0 MJ2655 Avancerad nivå
Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 MJ1500 Grundnivå
Teknik och ekosystem för CENMI 6,0 MJ2658 Avancerad nivå
Teknik och ekosystem, större kurs 7,5 MJ2659 Avancerad nivå
Teknik och hållbar utveckling 7,5 AL2191 Avancerad nivå
Teknik och hållbar utveckling 6,0 MJ2691 Avancerad nivå
Teknisk geologi 7,5 AE2401 Avancerad nivå
Teknisk markvetenskap 7,5 AE1104 Grundnivå
Tillstånd och trender 7,5 MJ1501 Grundnivå
Tillstånd och trender 7,5 MJ182V Grundnivå
Tillämpad ekologi 7,5 AL2156 Avancerad nivå
Tillämpad ekologi 6,0 MJ2656 Avancerad nivå
Tillämpad Geologi 7,5 AE3018 Forskarnivå
Tillämpad hydrogeologi 7,5 AL2301 Avancerad nivå
Tillämpad hydrologi 7,5 AE2610 Avancerad nivå
Tillämpad industriell ekologi 6,0 AL2101 Avancerad nivå
Tillämpad miljösystemanalys 7,5 AL2182 Avancerad nivå
Tillämpad miljösystemanalys II 6,0 MJ2681 Avancerad nivå
Transboundary Water Management: An Information Approach 7,5 AE252V Avancerad nivå
Transporter, kommunikationer och hållbar utveckling 7,5 AG2804 Avancerad nivå
Tvärvetenskapliga metoder för innovativa systemåtgärder 7,5 AL2115 Avancerad nivå
U-landskunskap, Globala frågor, samhälle och teknik 7,5 AE1705 Grundnivå
U-landskunskap, samhälle och teknik 6,0 AE2701 Avancerad nivå
Vatten- och avloppsteknik 7,5 AE2304 Avancerad nivå
Vatten och avloppsfrågor i omvandlingsområden 7,5 AE274V Avancerad nivå
Vattenbyggnad 7,5 AE2601 Avancerad nivå
Vattenbyggnad 7,5 AE2612 Avancerad nivå
Vattenhushållningens teori och praktik 7,5 AE277V Avancerad nivå
Vattenreningsprocesser och teknik 7,5 AE2302 Avancerad nivå
Vattensystem och geografisk information 7,5 AE2505 Avancerad nivå
Verktyg för naturresursförvaltning 7,5 AL2300 Avancerad nivå
Vetenskapligt skrivande för Miljöstrategisk analys 4,5 AL3508 Forskarnivå
Våtmarker biogeokemi 7,5 AE217V Avancerad nivå
Världens eko- om människans roll på en globaliserad planet 7,5 MJ1503 Grundnivå
Öst- och centraleuropa - Vår framtida marknad 6,0 AE1703 Grundnivå
Öst- och centraleuropa - Vår framtida marknad 6,0 AE2703 Avancerad nivå