Kurser, CBH/Genteknologi

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,5 BB2490 Avancerad nivå
Analys av data från storskaliga molekylärbiologiska experiment 7,0 BB2491 Avancerad nivå
Avancerad mikrobiologi och metagenomik 7,5 BB2560 Avancerad nivå
Bioinformatik 7,5 BB2441 Avancerad nivå
Bioinformatik och biostatistik 7,0 BB2440 Avancerad nivå
Genetik 6,0 BB1070 Grundnivå
Genetik 6,0 BB2390 Avancerad nivå
Genetik 5,0 BB2471 Avancerad nivå
Genetik och genomik 10,0 BB2470 Avancerad nivå
Genetik1 7,5 BB2475 Avancerad nivå
Mikro- och nanotekniker för bioteknik 4,5 BB2260 Avancerad nivå
Molekylär biomedicin 7,5 BB2290 Avancerad nivå
Systembiologi 7,5 CB2030 Avancerad nivå
Tillämpad genteknologi 7,5 BB2255 Avancerad nivå
Tillämpad genteknologi 5,0 BB2472 Avancerad nivå
Tillämpad genteknologi och storskalig dataanalys 7,5 CB2040 Avancerad nivå