Kurser, ICT/Kommunikationssystem

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Ad-hoc Networking /Commissioned Course/ 3,0 IK229U Avancerad nivå
Affärsförutsättningar inom ICT 7,5 II2205 Avancerad nivå
Arkitekturer för kommunikationssystem 7,5 IK2212 Avancerad nivå
Aspektprogrammering 6,0 ID149V Grundnivå
Avancerad internetteknik 9,0 IK2204 Avancerad nivå
Avancerad routing /Uppdragsutbildning/ 7,5 IK136U Grundnivå
Avancerad säkerhet arkitektur för ODP system 7,5 ID3002 Forskarnivå
Avancerad säkerhet för mobila och trådlösa nätverk 7,5 ID3004 Forskarnivå
Avancerade affärsmöjligheter i ICT 15,0 II2200 Avancerad nivå
Avancerade aspekter av Java och e-handel säkerhet 7,5 ID3003 Forskarnivå
Avancerade aspekter av nätverkssäkerhet 7,5 ID3001 Forskarnivå
Convergence- the Changning Telecommunications Market /Commissioned Course/ 4,5 IK225U Avancerad nivå
Datakommunikation, grundkurs 6,0 IK1000 Grundnivå
Datalänkar och lokala nät 7,5 IK2211 Avancerad nivå
Datasäkerhet för Java-miljöer och elektronisk handel 7,5 IK2001 Avancerad nivå
Datorkommunikation och datornät /Uppdragsutbildning/ 6,0 IK227U Avancerad nivå
Datornätverk 7,5 IK1353 Grundnivå
Datornätverk 1, grundkurs 3,0 IK131V Grundnivå
Datornätverk 2 4,5 IK132V Grundnivå
Datornätverk 3 4,5 IK133V Grundnivå
Datornätverk 4 6,0 IK134V Grundnivå
Datorstött samarbete 7,5 IC2007 Avancerad nivå
Deskriptiv statistik 7,5 IX1504 Grundnivå
Deskriptiv statistik och undersökningsmetodik 7,5 IX1377 Grundnivå
Diskret matematik för affärssystem 7,5 IX1503 Grundnivå
Global Entrepreneurial Leadership 7,5 II2204 Avancerad nivå
Global Entrepreneurial Leadership in ICT 7,5 II1208 Grundnivå
Huvudtrender i informations- och kommunikationsteknik /Uppdragsutbildning/ 3,0 IK250U Avancerad nivå
ICT Internship Continuous Assessment 6,0 II1211 Grundnivå
ICT Internship Programme Report 12,0 II1212 Grundnivå
ICT Start-up Business Case 12,0 II1213 Grundnivå
ICT System Design 30,0 II2209 Avancerad nivå
Inter Domain Routing 7,5 IK2205 Avancerad nivå
Internetteknik /Uppdragsutbildning/ 6,0 IK223U Avancerad nivå
Internetworking 6,0 IK1550 Grundnivå
Introduktion i matematik 7,5 IX1300 Grundnivå
Introduktionskurs i matematik 1,5 IX1310 Grundnivå
IPv6 /Commissioned Course/ 3,0 IK230U Avancerad nivå
Javaprogrammering 7,5 ID1006 Grundnivå
Kognitionspsykologi 7,5 IC1010 Grundnivå
Kommunikationssystem 18,0 IK2207 Avancerad nivå
Kommunikationssystem 24,0 IK2208 Avancerad nivå
Kommunikationssystem 30,0 IK2209 Avancerad nivå
Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap 18,0 IK2201 Avancerad nivå
Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap 15,0 IK2203 Avancerad nivå
Kommunikationssystem och affärsmodeller 2,5 IK2216 Avancerad nivå
Kommunikationssystem, avancerad nivå 7,5 IK2506 Avancerad nivå
Kommunikationssystem, fortsättningskurs 9,0 IK1551 Grundnivå
Matematik för programmerare 7,5 IX1350 Grundnivå
Matematik I 7,5 IX1301 Grundnivå
Matematik II 7,5 IX1302 Grundnivå
Matematik IV 7,5 IX1502 Grundnivå
Mobil teknik realiserad med Java 6,0 ID138V Grundnivå
Mobil teknik realiserad med Java, tillämpningar 3,0 ID140V Grundnivå
Mobile Presence 7,5 IK2552 Avancerad nivå
Mobiloperatöraffärer /uppdragsutbildning/ 5,0 IK251U Avancerad nivå
Moderna affärsmodeller 5,0 II2201 Avancerad nivå
Multicast /Commissioned Course/ 3,0 IK228U Avancerad nivå
Network Security 7,5 IV2020 Avancerad nivå
Network Society 7,5 II1210 Grundnivå
Nätverkssäkerhet 4,5 IK130V Grundnivå
Objektorienterad programmering med C++ 6,0 ID137V Grundnivå
Objektorienterad programmering med Java, fortsättningskurs 7,5 ID142V Grundnivå
Objektorienterad programmering med VB.NET 7,5 ID146V Grundnivå
Prestandautvärdering för nätverkskonstruktion 7,5 IK3506 Forskarnivå
Prestandautvärdering för Nätverkskonstruktion 7,5 IK2219 Avancerad nivå
Principer för datasäkerhet 7,5 IV2024 Avancerad nivå
Programmering för Web med PHP 6,0 ID147V Grundnivå
Programmering i VB.NET, fortsättningskurs 7,5 ID148V Grundnivå
Programutveckling C# 7,5 ID132V Grundnivå
Quality of Service /Commissioned Course/ 3,0 IK231U Avancerad nivå
Radiokommunikation, grundkurs 6,0 IK2500 Avancerad nivå
Radionät 12,0 IK2502 Avancerad nivå
Systemteori och säkerhet 7,5 IV2036 Avancerad nivå
Säkerhet i mobila och trådlösa nätverk 7,5 IK2002 Avancerad nivå
Säkerhetsarkitekturer för öppna distribuerade system 7,5 IK2000 Avancerad nivå
Telecom vs Computer Com /Commissioned Course/ 3,0 IK221U Avancerad nivå
Telecom vs Computer Com /Commissioned Course/ 3,0 IK226U Avancerad nivå
Teleconomics, avancerad kurs 6,0 IK3502 Forskarnivå
Telekommunikation I 4,5 IK100V Grundnivå
Telekommunikation, II 7,5 IV201V Avancerad nivå
Telesystem /Uppdragsutbildning/ 6,0 IK222U Avancerad nivå
Telesystem /Uppdragsutbildning/ 6,0 IK224U Avancerad nivå
Tillämpad signalbehandling 7,5 IL2205 Avancerad nivå
Trådlös kommunikation-Ekonomi-Ledarskap 12,0 IK2505 Avancerad nivå
Trådlös transmissionsteknik 6,0 IK2501 Avancerad nivå
Value Based Risk Management 7,5 IV2023 Avancerad nivå
Vetenskapsteori för ingenjörer 6,0 IK3504 Forskarnivå