Kurser, EECS/Datavetenskap

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Advanced Performance Analysis of Communication Networks 9,0 EP3210 Forskarnivå
Advanced Performance Analysis Project Course 3,0 EP3215 Forskarnivå
Aktuell forskning inom beviskomplexitet 9,0 DD3501 Forskarnivå
Algoritmer för nätverk - Komplexitet och approximationer 8,0 EP3360 Forskarnivå
Algoritmer och datastrukturer 6,0 DD1338 Grundnivå
Algoritmer och datastrukturer 7,5 ID1020 Grundnivå
Algoritmer och komplexitet 7,5 DD2352 Avancerad nivå
Algoritmer, datastrukturer och komplexitet 9,5 DD2350 Avancerad nivå
Algoritmisk Bioinformatik 6,0 DD3450 Forskarnivå
Analys av Booleska funktioner 7,5 JT3382 Forskarnivå
Andra avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 DD2466 Avancerad nivå
Approximationsalgoritmer 6,0 DD3390 Forskarnivå
Arkitektur och design av globala applikationer 7,5 IV1201 Grundnivå
Artificiell intelligens och tillämpningar 7,5 ID1214 Grundnivå
Automater och språk 6,0 DD2372 Avancerad nivå
Automater och språk 6,0 DD3372 Forskarnivå
Automatiserad programtestning och DevOps 7,5 DD2482 Avancerad nivå
Avancerad datahantering med XML 7,5 IV1023 Grundnivå
Avancerad etisk hackning 8,0 EP3370 Forskarnivå
Avancerad företagsmodellering: holistisk system- & mjukvarumodellering 8,0 JP3310 Forskarnivå
Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 9,0 DD2403 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i datalogi 15,0 DD2463 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i datalogi 6,0 DD2465 Avancerad nivå
Avancerad kurs i data-intensiv databehandling 7,5 ID3019 Forskarnivå
Avancerad kurs i datautvinning och dataanalys 7,5 ID3018 Forskarnivå
Avancerad kurs i distribuerade algoritmer 7,5 ID3021 Forskarnivå
Avancerad kurs i nätverkshantering 8,0 EP3323 Forskarnivå
Avancerad kurs i skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 ID3020 Forskarnivå
Avancerad maskininlärning I 7,5 DD3010 Forskarnivå
Avancerad villkorsprogrammering 7,5 ID3014 Forskarnivå
Avancerade algoritmer 6,0 DD2440 Avancerad nivå
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 DD2365 Avancerad nivå
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik 7,5 DD3371 Forskarnivå
Avancerade objektorienterade system 7,5 DD3456 Forskarnivå
Avancerade områden inom distribuerade system 7,5 ID2220 Avancerad nivå
Avancerade områden inom distribuerade system 7,5 ID3008 Forskarnivå
Avancerade ämnen i nätverkssystem 7,5 ID3012 Forskarnivå
Basala Ganglierna- undersökning av teorier och modeller 7,5 DD3442 Forskarnivå
Basala ganglierna-läskurs om teorier och modeller 3,0 DD3443 Forskarnivå
Beräkningsaspekter på fylogeni 6,0 DD3009 Forskarnivå
Beräkningsbaserad modellering inom aktuell neurovetenskap 3,0 DD3007 Forskarnivå
Beräkningsmetoder för elektromagnetiska problem 7,5 DD2370 Avancerad nivå
Data-intensiv databehandling 7,5 ID2221 Avancerad nivå
Data mining 7,5 ID3016 Forskarnivå
Databasteknik 6,0 DD1334 Grundnivå
Databasteknik för D 6,0 DD1368 Grundnivå
Databrytning 6,0 DD3342 Forskarnivå
Datalagring 7,5 IV1351 Grundnivå
Datalogi för SU 15,0 DA1010 Grundnivå
Datalogididaktik 7,5 DD3462 Forskarnivå
Datasäkerhet 6,0 DD2395 Avancerad nivå
Datautvinning 7,5 ID2222 Avancerad nivå
Datautvinning, grundkurs 7,5 ID2211 Avancerad nivå
Datorintroduktion 1,5 DD1301 Grundnivå
Datorsystemarkitektur 7,5 IS2202 Avancerad nivå
Datorsystemarkitektur 10,0 IS3202 Forskarnivå
Datorteknik och komponenter 9,0 IS1500 Grundnivå
Datorteknik, grundkurs 7,5 IS1200 Grundnivå
Den hållbara ingenjören i Nätverkssystem 3,0 EP2220 Avancerad nivå
Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 ID2209 Avancerad nivå
Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 ID2210 Avancerad nivå
Distribuerade algoritmer 6,0 DD3008 Forskarnivå
Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 ID2203 Avancerad nivå
Distribuerade system, grundkurs 7,5 ID2201 Avancerad nivå
Doktorandkurs i artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 DD3432 Forskarnivå
Doktorandkurs i neuronnäts- och biomodellering 9,0 DD3435 Forskarnivå
Elektroprojekt 7,5 EH1010 Grundnivå
Etikmoment i introduktion till datalogi 1,5 DD1348 Grundnivå
Etisk hackning 7,5 EN2720 Avancerad nivå
Etisk hackning 7,5 EP272U Avancerad nivå
Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 DA231X Avancerad nivå
Examensarbete i datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 DA239X Avancerad nivå
Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 II226X Avancerad nivå
Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 II227X Avancerad nivå
Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 II246X Avancerad nivå
Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 30,0 II247X Avancerad nivå
Examensarbete inom datalogi och datateknik, avancerad nivå 15,0 II249X Avancerad nivå
Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 DD142X Grundnivå
Examensarbete inom datalogi, grundnivå 15,0 DD143X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 II122X Grundnivå
Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 II142X Grundnivå
Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 DA221X Avancerad nivå
Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 DA222X Avancerad nivå
Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 DA223X Avancerad nivå
Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 DA224X Avancerad nivå
Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 DA225X Avancerad nivå
Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå 30,0 DA226X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, avancerad nivå 30,0 EH241X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, avancerad nivå 30,0 EH251X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, avancerad nivå 30,0 EH252X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, avancerad nivå 30,0 EH253X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, avancerad nivå 30,0 EH257X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, avancerad nivå 30,0 EH258X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, avancerad nivå 30,0 EH259X Avancerad nivå
Examensarbete inom industriella informations- och styrsystem, grundnivå 15,0 EH115X Grundnivå
Examensarbete inom industriella styrsystem, avancerad nivå 30,0 EH231X Avancerad nivå
Formella metoder 7,5 DD2452 Avancerad nivå
Forskarkurs i distribuerade system 7,5 ID3011 Forskarnivå
Forskning: teori, metod, praktik 7,5 DD3001 Forskarnivå
Förberedande kurs i programmering och datalogiskt tänkande 3,0 DD101N Grundnivå
Fördjupande uppsats i datalogi 3,0 DD1395 Grundnivå
Genomföra systematiska litteraturstudier i systemteknik 5,0 JP3101 Forskarnivå
Grunder i Blockchainteknik: Tekniker och tillämpningar 7,5 FID3022 Forskarnivå
Grunderna i maskininlärning över nätverk 10,0 FEP3260 Forskarnivå
Grundläggande datalogi 6,0 DD1327 Grundnivå
Grundläggande programmering 5,0 DD1331 Grundnivå
Grundläggande programmering och datalogi 7,5 DD1345 Grundnivå
Hjärnliknande beräkning 7,5 DD3499 Forskarnivå
Högprestandamodellering med finita element 7,5 DD3375 Forskarnivå
Individuell avancerad kurs i mjukvarusystem 7,5 ID2205 Avancerad nivå
Individuell kurs i beräkningsbiologi 7,5 DD3451 Forskarnivå
Individuella studier i datorsystemteknik 7,5 IS2205 Avancerad nivå
Individuellt projekt i teoretisk datalogi 7,5 DD2467 Avancerad nivå
Informationsvisualisering för doktorander 7,5 FDK3260 Forskarnivå
Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT 7,5 II1304 Grundnivå
Integritetsskyddande tekniker 7,5 DD2496 Avancerad nivå
Integritetsskyddande teknologier 7,5 DD3344 Forskarnivå
Interaktiv teorembevisning 4,5 DD3461 Forskarnivå
Interaktiv underhållningsteknik 6,0 DD3336 Forskarnivå
Internetprogrammering 6,0 DD1389 Grundnivå
Introduktion till datorsystemteknik 6,0 EP1200 Grundnivå
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DD2358 Avancerad nivå
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DD3258 Forskarnivå
Introduktion till högprestandaberäkningar 7,5 DN3258 Forskarnivå
Introduktion till IT 1,5 II1306 Grundnivå
Introduktion till programmering med GPGPU och användning för vetenskapliga beräkningar 7,5 DD3015 Forskarnivå
Introduktionskurs i datateknik 1,5 II0310 Förberedande nivå
IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 EH2770 Avancerad nivå
IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 15,0 EH2781 Avancerad nivå
IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 IS1204 Grundnivå
Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 DD1380 Grundnivå
Javaprogrammering för Pythonprogrammerare 1,5 DD2310 Avancerad nivå
Kombinatorisk optimering 6,0 DD3402 Forskarnivå
Kommunikationskomplexitet 6,0 FDD3502 Forskarnivå
Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 ID2202 Avancerad nivå
Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 ID3006 Forskarnivå
Kompilatorkonstruktion 9,0 DD2488 Avancerad nivå
Komplexitetsteori 7,5 DD2445 Avancerad nivå
Komplexitetsteori 7,5 DD3445 Forskarnivå
Koncentrerat projekt i nätverkssystem 3,5 EP2810 Avancerad nivå
Kritiska perspektiv på ingenjörsarbete och konstruktion av IT-system 7,5 IK3615 Forskarnivå
Kryptografins grunder 7,5 DD2448 Avancerad nivå
Kunskapsrepresentation och resonemangsstrategier i intelligenta system 15,0 ID3013 Forskarnivå
Kvadratsumme-seminarium 7,5 DD3381 Forskarnivå
Kvantberäkning 6,0 DD3335 Forskarnivå
lnformationsvisualisering for doktorander 7,5 FJH3003 Forskarnivå
Logik för dataloger 6,0 DD1350 Grundnivå
Logik för dataloger 7,5 DD1351 Grundnivå
Logikprogrammering 7,5 ID2213 Avancerad nivå
Logikprogrammering, grundkurs 7,5 ID1213 Grundnivå
Lärande maskiner 7,5 ID2225 Avancerad nivå
Lärande maskiner 7,5 IK3616 Forskarnivå
Läsgrupp för avancerade ämnen inom kommunikationsnät 1 10,0 EP3390 Forskarnivå
Läsgrupp för avancerade ämnen inom kommunikationsnät 2 10,0 EP3391 Forskarnivå
Läskurs i datalogi för doktorander 9,0 DD3019 Forskarnivå
Läskurs i datalogi för doktorander 1,5 hp 1,5 DD3016 Forskarnivå
Läskurs i datalogi för doktorander 3 hp 3,0 DD3017 Forskarnivå
Läskurs i datalogi för doktorander 6 hp 6,0 DD3018 Forskarnivå
Läskurs om statistisk avvikelsedetektion 4,5 DD3334 Forskarnivå
Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 DD3434 Forskarnivå
Maskinnära programmering och datorarkitektur 6,0 DD1377 Grundnivå
Metoder inom högprestandaberäkningar 7,5 DD2356 Avancerad nivå
Mjukvaru pålitlighet 9,0 DD3459 Forskarnivå
Mjukvarukonstruktion 9,0 DD1392 Grundnivå
Mjukvarukonstruktion 10,5 DD1393 Grundnivå
Mjukvarukonstruktion i större system 7,5 DD2386 Avancerad nivå
Mjukvaruutvecklingsverktyg för tekniska beräkningar 5,0 DD3370 Forskarnivå
Modeller och simulering 6,0 DD1354 Grundnivå
Modern mjukvaruutveckling 6,0 IV1303 Grundnivå
Moderna metoder inom programvaruutveckling (software engineering) 7,5 ID2207 Avancerad nivå
Neurovetenskap 7,5 DD3401 Forskarnivå
Nätverksanalys 7,5 EP2420 Avancerad nivå
Nätverksprogrammering 7,5 ID1212 Grundnivå
Objektorienterad design 7,5 IV1350 Grundnivå
Objektorienterad programkonstruktion 6,0 DD1346 Grundnivå
Objektorienterad programmering 7,5 DD1332 Grundnivå
Operativsystem 6,0 ID1200 Grundnivå
Operativsystem 7,5 ID1206 Grundnivå
Operativsystem 7,5 IS1350 Grundnivå
Parallella beräkningar: teori - maskinvara - programvara, med särskilt fokus på flerkärnig programmering 7,5 DD3003 Forskarnivå
Parallella datorsystem 7,5 IS2200 Avancerad nivå
Parallella och distribuerade beräkningar 7,5 DD2443 Avancerad nivå
Parallellprogrammering i introduktion till datalogi 3,0 DD1396 Grundnivå
Plagiatkontroll och grafisomorfi 6,0 DD3460 Forskarnivå
Populärvetenskapliga posterpresentationer 1,5 ID3015 Forskarnivå
Principer för programspråk 7,5 DD2481 Avancerad nivå
Problemlösning i matematik 7,5 IX1307 Grundnivå
Problemlösning och programmering under press 9,0 DD2458 Avancerad nivå
Programmering 7,0 DD1337 Grundnivå
Programmering av parallella system 7,5 ID1217 Grundnivå
Programmering av Web-tjänster 7,5 ID2208 Avancerad nivå
Programmering för data science 7,5 ID2214 Avancerad nivå
Programmering I 7,5 ID1018 Grundnivå
Programmering II 7,5 ID1019 Grundnivå
Programmeringsparadigm 7,5 DD1361 Grundnivå
Programmeringsparadigm 6,0 DD1362 Grundnivå
Programmeringsparadigm 6,0 DD1632 Grundnivå
Programmeringsteknik 6,0 DD1310 Grundnivå
Programmeringsteknik och C 6,0 DD1316 Grundnivå
Programmeringsteknik och Matlab 8,0 DD1312 Grundnivå
Programmeringsteknik och Matlab 7,5 DD1315 Grundnivå
Programmeringsteknik, webbkurs 6,0 DD100N Grundnivå
Programsammanhållande kurs i datalogi 2,0 DD2300 Avancerad nivå
Programsammanhållande kurs i datateknik 6,0 DD1390 Grundnivå
Programsammanhållande kurs i datateknik 4,0 DD1391 Grundnivå
Programsemantik och programanalys 6,0 DD2457 Avancerad nivå
Programsemantik och programanalys 6,0 DD3457 Forskarnivå
Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 DD1388 Grundnivå
Programutvecklingsteknik 6,0 DD1385 Grundnivå
Programutvecklingsteknikens grunder 7,5 DD2480 Avancerad nivå
Programvarusäkerhet 7,5 DD2460 Avancerad nivå
Programvaruteknik 7,5 IV1300 Grundnivå
Programvarutillförlitlighet 7,5 DD2459 Avancerad nivå
Projekt och projektmetoder 7,5 II1302 Grundnivå
Projektkurs i beräkningsvetenskap 7,5 DD2444 Avancerad nivå
Projektkurs i systemsäkerhet 7,5 DD2497 Avancerad nivå
Projektstyrning 7,5 EH2720 Avancerad nivå
Projektstyrning 6,0 EH2760 Avancerad nivå
Projektstyrning och verksamhetsutveckling 6,0 EH2070 Avancerad nivå
Projektuppgift i introduktion till datalogi 3,0 DD1349 Grundnivå
Seminariekurs i avancerade ämnen inom kommunikationsnät 1 8,0 EP3316 Forskarnivå
Seminariekurs i avancerade ämnen inom kommunikationsnät 2 8,0 EP3317 Forskarnivå
Seminariekurs i högpresterande beräkningar och visualisering 3,0 DD3327 Forskarnivå
Seminariekurs i industriella informations- och styrsystem 3,0 EH221V Avancerad nivå
Seminariekurs i teoretisk datalogi 7,5 DD2442 Avancerad nivå
Seminariekurs i teoretisk datavetenskap 7,5 DD3343 Forskarnivå
Seminarier i statisk analys 7,5 DD3011 Forskarnivå
Senaste framstegen inom beräkningar i molnet 5,0 DD3321 Forskarnivå
Skalbar maskininlärning och djupinlärning 7,5 ID2223 Avancerad nivå
Spelteori 8,0 EP3301 Forskarnivå
Statistiska metoder i datalogi 6,0 DD3447 Forskarnivå
Stokastiska modeller och köteori 9,0 EP3340 Forskarnivå
Storskalig programvaruutveckling 7,5 DD2487 Avancerad nivå
Storverk i teoretisk datavetenskap 7,5 DD3350 Forskarnivå
Ström bearbetning 7,5 ID3017 Forskarnivå
Studier i teoretisk datalogi 2,0 DD3341 Forskarnivå
Större avancerad individuell kurs i datalogi 9,0 DD2464 Avancerad nivå
Summan av kvadrater och heltalsprogrammeringslättnader 6,0 DD3013 Forskarnivå
Systemnivåteorier för hjärnfunktion 3,0 DD3433 Forskarnivå
Temporal logik 4,0 DD3006 Forskarnivå
Tillämpad datalogi 6,0 DD1320 Grundnivå
Tillämpad datalogi med etik 7,5 DD1325 Grundnivå
Tillämpad GPU-programmering 7,5 DD2360 Avancerad nivå
Tillämpad GPU-programmering 7,5 DD3360 Forskarnivå
Tillämpad programmering och datalogi 9,0 DD1321 Grundnivå
Tillämpad programmering och datalogi 7,5 DD2325 Avancerad nivå
Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 DD1324 Grundnivå
Typer, semantik och programmeringsspråk 7,5 IK3620 Forskarnivå
Valbar specialisering 6,0 II1351 Grundnivå
Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 EH2030 Avancerad nivå
Vetenskaplig programmering i Python för beräkningsbiologi 5,0 DD3436 Forskarnivå
Vetenskapliga beräkningsmetoder 7,5 DD2363 Avancerad nivå
Vetenskapsteori 7,5 IV3000 Forskarnivå
Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7,5 DA2205 Avancerad nivå
Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik för dataloger 6,0 DA2210 Avancerad nivå
Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 ID1219 Grundnivå
Villkorsprogrammering 7,5 ID2204 Avancerad nivå
Villkorsprogrammering 7,5 ID3005 Forskarnivå
Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende I 4,0 FJH3001 Forskarnivå
Ämnen i beräkningsorienterad hjärnvetenskap: Seende II 6,0 FJH3002 Forskarnivå
Övervakning av moln- och mjukvarubaserade nätverk 9,0 DD3314 Forskarnivå