Kurser, EECS/Elkraftteknik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Analys av elkraftsystem, del 1 10,0 EG3211 Forskarnivå
Avancerade elsystem, doktorandkurs 5,0 EG3314 Forskarnivå
Avancerade elsystem, laborationskurs 6,0 EG3316 Forskarnivå
Avancerade elsystem, större doktorandkurs 10,0 EG3315 Forskarnivå
Avancerade elsystem, större laborationskurs 10,0 EG3317 Forskarnivå
Datortillämpningar i elkraftsystemet, doktorandkurs 9,0 EN3251 Forskarnivå
Effektelektronik för transmissionstillämpningar 7,5 EJ3280 Forskarnivå
Effektelektronisk modulation 8,0 EJ3311 Forskarnivå
Elmarknadsanalys, doktorandkurs 10,0 EG3222 Forskarnivå
Elmaskinsanalys 9,0 EJ3210 Forskarnivå
Experimentella metoder inom effektelektroniken 8,0 EJ3216 Forskarnivå
FACTS och HVDC i elkraftsystem 10,0 EG3213 Forskarnivå
HVDC/FACTS-systemens dynamiska förlopp i realtidsimulering 8,0 FEN3340 Forskarnivå
Informationsmodellering med tillämpning på elkraftsystem 6,0 EH3240 Forskarnivå
Introduktion till elmaskinanalys 7,5 EJ3222 Forskarnivå
Introduktion till energisystem 8,0 EG3201 Forskarnivå
Kapsling av effekthalvledarkomponenter 8,0 EJ3318 Forskarnivå
Kommunikation och styrning i elkraftsystem, doktorandkurs 9,0 EN3250 Forskarnivå
Konstruktion av magnetiska komponenter för effektelektronik 8,0 EJ3310 Forskarnivå
Konstruktion av mönsterkort för effektelektronik 8,0 EN3213 Forskarnivå
Konstruktion av permanentmagnetiserande synkronmaskiner 9,0 EJ3221 Forskarnivå
Kraftelektronisk reglering av omriktare för nätapplikationer och elektriska drivsystem 5,0 EJ3230 Forskarnivå
Kraftsystemautomation 6,0 EH3250 Forskarnivå
Laborationskurs i Elektriska maskiner 5,0 EJ3200 Forskarnivå
Moderna elkraftsystem, doktorandkurs 5,0 EG3312 Forskarnivå
Moderna elkraftsystem, mindre doktorandkurs 2,0 EG3311 Forskarnivå
Moderna elkraftsystem, större doktorandkurs 10,0 EG3313 Forskarnivå
Moderna elmarknader, doktorandkurs 5,0 EG3322 Forskarnivå
Moderna elmarknader, mindre doktorandkurs 2,0 EG3321 Forskarnivå
Moderna elmarknader, större doktorandkurs 10,0 EG3323 Forskarnivå
Monte carlo-metoder inom elkraftforskning 10,0 EG3131 Forskarnivå
Seminariekurs i elektriska energisystem 1,0 EG3202 Forskarnivå
Seminarieserie i elektriska maskiner och effektelektronik 3,0 EJ3420 Forskarnivå
Stabilitet och styrning av elkraftsystem 10,0 EG3214 Forskarnivå
Systemplanering, doktorandkurs 10,0 EG3221 Forskarnivå
Vindkraftsystem, doktorandkurs 10,0 EG3231 Forskarnivå