Kurser, EECS/Intelligenta system

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Adaptiv signalbehandling 7,5 EQ2401 Avancerad nivå
Analys och sökning av visuella data 7,5 EQ2425 Avancerad nivå
Artificiell intelligens 6,0 DD2380 Avancerad nivå
Artificiell intelligens och multiagentsystem 15,0 DD2438 Avancerad nivå
Artificiella neuronnät och djupa arkitekturer 7,5 DD2437 Avancerad nivå
Avancerad hands-on MEMS kurs 10,0 EK3360 Forskarnivå
Avancerad individuell kurs i beräkningsbiologi 6,0 DD2402 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i musikakustik 9,0 DT2217 Avancerad nivå
Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 DT2216 Avancerad nivå
Beslut under Osäkerhet 8,0 EL3260 Forskarnivå
Bild- och videobehandling 7,5 EQ2330 Avancerad nivå
Bildbehandling och datorseende 7,5 DD2423 Avancerad nivå
BioTas I Journal Club 4,5 EK3100 Forskarnivå
BioTas II Journal Club 4,5 EK3101 Forskarnivå
Bygg ditt eget radarsystem, projektkurs 7,5 EK2370 Avancerad nivå
Cyberfysisk säkerhet i nätverkade reglersystem 3,0 EL3360 Forskarnivå
Cyberfysisk säkerhet i nätverkade reglersystem - Utökad kurs 5,0 EL3361 Forskarnivå
Datadriven modellering, grundläggande kurs 8,0 EL3201 Forskarnivå
Datadriven modellering, utökad kurs 12,0 EL3202 Forskarnivå
Datorfotografi 6,0 DD2429 Avancerad nivå
Datorseende, läsecirkel 6,0 DD3313 Forskarnivå
Den hållbara ingenjören i systemteknik 3,0 EL2220 Avancerad nivå
Den hållbara ingenjören i systemteknik 1,5 EL2221 Avancerad nivå
Den hållbare informations och nätverksingenjören 3,0 EQ2222 Avancerad nivå
Den hållbare informations och nätverksingenjören 1,5 EQ2223 Avancerad nivå
Digital signalbehandling 7,5 EQ2300 Avancerad nivå
Distribuerad optimering 8,0 EL3311 Forskarnivå
Distribuerad optimering, intensiv kurs 3,0 EL3310 Forskarnivå
Djupinlärning i Data Science 7,5 DD2424 Avancerad nivå
Djupinlärning i Data Science 7,5 DD3424 Forskarnivå
Djupinlärning, forsättningskurs 6,0 FDD3412 Forskarnivå
Djupinlärning, fortsättningskurs 6,0 DD2412 Avancerad nivå
Doktorandkurs i hybrida system 7,5 EL3230 Forskarnivå
Doktorandkurs i maskininlärning 6,0 DD3431 Forskarnivå
Elektrisk mätteknik för forskarstuderande 8,0 EK3230 Forskarnivå
Elektroteknikens betydelse för ett globalt samhälle 6,0 EN1001 Grundnivå
Elektroteknikens betydelse för ett modernt samhälle 7,5 EH1110 Grundnivå
Estimeringsteori 10,0 EM3210 Forskarnivå
Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 EQ2810 Avancerad nivå
Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot industriell ekonomi, avancerad nivå 30,0 DA235X Avancerad nivå
Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot maskininlärning, avancerad nivå 30,0 DA233X Avancerad nivå
Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå 30,0 DA236X Avancerad nivå
Examensarbete i datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 DD152X Grundnivå
Examensarbete i teknik: Datateknik, kommunikation och industriell ekonomi, grundnivå 15,0 DD151X Grundnivå
Examensarbete inom elektrisk mätteknik, avancerad nivå 30,0 EK211X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot information och nätverksteknologi, avancerad nivå 30,0 EA260X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot systemteknik och robotik, avancerad nivå 30,0 EA236X Avancerad nivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EK111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EK112X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EL111X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EL115X Grundnivå
Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 EQ112X Grundnivå
Examensarbete inom kommunikationsteori, avancerad nivå 30,0 EQ275X Avancerad nivå
Examensarbete inom kommunikationsteori, avancerad nivå 30,0 EQ276X Avancerad nivå
Examensarbete inom mikrosystemteknik, avancerad nivå 30,0 EK213X Avancerad nivå
Examensarbete inom reglerteknik, avancerad nivå 30,0 EL201X Avancerad nivå
Examensarbete inom reglerteknik, avancerad nivå 30,0 EL205X Avancerad nivå
Examensarbete inom signalbehandling, avancerad nivå 30,0 EQ272X Avancerad nivå
Examensarbete inom signalbehandling, avancerad nivå 30,0 EQ274X Avancerad nivå
Flervariabel Reglering 8,0 EL3210 Forskarnivå
Forskningsprojekt i robotik, perception och inlärning 15,0 DD2411 Avancerad nivå
Forskningsseminarier i kommunikationsteori I 5,0 EO3360 Forskarnivå
Forskningsseminarier i kommunikationsteori II 5,0 EO3361 Forskarnivå
Forskningsseminarier i signalbehandling I 5,0 EM3300 Forskarnivå
Forskningsseminarier i signalbehandling II 5,0 EM3301 Forskarnivå
Från forskning till Impact 3,0 EO3120 Forskarnivå
Förstärkande inlärning 7,5 EL2805 Avancerad nivå
Gles Signalbehandling 8,0 EO3310 Forskarnivå
Grunder i MEMS- tillverkning 8,0 EK3205 Forskarnivå
Grundläggande nätverkskodning 10,0 EO3240 Forskarnivå
Hybrida och inbyggda reglersystem 7,5 EL2450 Avancerad nivå
Hybrida och inbyggda reglersystem, påbyggnadskurs 3,0 EL2460 Avancerad nivå
Igenkänning av tal och talare 7,5 DT2119 Avancerad nivå
Igenkänning av tal och talare 7,5 FDT3119 Forskarnivå
Individuellt projekt i kommunikationsteori 7,5 EQ2710 Avancerad nivå
Individuellt projekt i mikrosystemteknik 7,5 EK2230 Avancerad nivå
Individuellt projekt i signalbehandling 7,5 EQ2700 Avancerad nivå
Informationsteoretisk säkerhet 8,0 EO3320 Forskarnivå
Informationsteori 12,0 EO3210 Forskarnivå
Informationsteori för fleranvändarkanaler 8,0 EO3300 Forskarnivå
Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 7,5 EQ2840 Avancerad nivå
Informationsteori och källkodning 12,0 EO3250 Forskarnivå
Informationsteori och källkodning 7,5 EQ2845 Avancerad nivå
Introduktion till modellreduktion 7,0 EL3340 Forskarnivå
Introduktion till robotik 7,5 DD2410 Avancerad nivå
Introduktionskurs till Matlab 1,5 EL1150 Grundnivå
Kodning för trådlös kommunikation 12,0 EO3220 Forskarnivå
Konvex optimering med ingenjörstillämpningar 6,0 EL3300 Forskarnivå
Kritiska perspektiv på datavetenskap och maskininlärning 7,5 FDT3303 Forskarnivå
Kvantinformationsteori 12,0 EO3340 Forskarnivå
Ljudsättning av data 7,5 DT3301 Forskarnivå
Maskin till maskin kommunikation 7,5 EO3260 Forskarnivå
Maskininlärning 7,5 DD2421 Avancerad nivå
Maskininlärning och dataanalys 7,5 EQ2415 Avancerad nivå
Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 DD2434 Avancerad nivå
Maskininlärning, läsecirkel 6,0 DD3012 Forskarnivå
Mathematical Methods in Signals, Systems and Control 8,0 EL3370 Forskarnivå
Matrisalgebra 10,0 EM3220 Forskarnivå
Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 EQ2820 Avancerad nivå
MEMS- seminarie I 2,0 EK3211 Forskarnivå
MEMS- seminarie II 2,0 EK3212 Forskarnivå
MEMS- seminarie III 2,0 EK3213 Forskarnivå
MEMS-seminarie IV 2,0 EK3214 Forskarnivå
Mikro och Nanosystem - tillämpade teknologier utanför renrummet 15,0 FJQ3320 Forskarnivå
Mikro och Nanoteknologi Journalklubb I 1,5 JQ3100 Forskarnivå
Mikro och Nanoteknologi Journalklubb II 1,5 JQ3101 Forskarnivå
Mikro och Nanoteknologi Journalklubb III 1,5 JQ3102 Forskarnivå
Mikro och Nanoteknologi Journalklubb IV 1,5 JQ3103 Forskarnivå
Mikro och Nanoteknologi Journalklubb V 1,5 JQ3104 Forskarnivå
Mikro och Nanoteknologi Journalklubb VI 1,5 JQ3105 Forskarnivå
Mikrofysiologiska system 6,0 FJQ3110 Forskarnivå
Mikrosystemteknik 7,5 EK2350 Avancerad nivå
Mikrosystemteknik för forskarstuderande 8,0 EK3250 Forskarnivå
Modell-prediktiv reglering 7,5 EL2700 Avancerad nivå
Modellering av dynamiska system 7,5 EL2820 Avancerad nivå
Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 DD2471 Avancerad nivå
Musikinformatik 7,5 DT2470 Avancerad nivå
Mätteknik 6,0 EK1191 Grundnivå
Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 EQ2341 Avancerad nivå
Mönsterigenkänning, maskininlärning och data analys 12,0 EO3274 Forskarnivå
Neuronnäts- och biomodellering 9,0 DD2435 Avancerad nivå
Neurovetenskap 7,5 DD2401 Avancerad nivå
Nätverk och multiagent reglersystem 7,5 EL3330 Forskarnivå
Nätverkskalkyl 10,0 EO3330 Forskarnivå
Nätverksoptimering 4,0 EL3350 Forskarnivå
Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 EQ2871 Avancerad nivå
Olinjär reglering 7,5 EL2620 Avancerad nivå
Optimal filtrering 10,0 EM3200 Forskarnivå
Optimal filtrering 7,5 EQ2801 Avancerad nivå
Principer för nätverksbaserade och multi-agent styrsytem 7,5 EL2910 Avancerad nivå
Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 EL2745 Avancerad nivå
Principer för trådlösa sensornätverk 7,0 EL3245 Forskarnivå
Probabilistiska grafiska modeller 7,5 DD2420 Avancerad nivå
Programmering av trådlösa sensornät - ett systemperspektiv 7,5 EL2747 Avancerad nivå
Programmeringsteknik 7,5 EL2310 Avancerad nivå
Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 DD1318 Grundnivå
Programsammanhållande kurs i maskininlärning 3,0 DD2301 Avancerad nivå
Projekt i informationsbehandling 7,5 EQ2443 Avancerad nivå
Projekt i kognitiva system 7,5 DT2150 Avancerad nivå
Projekt i kommunikationsteknik 7,5 EQ2444 Avancerad nivå
Projekt i mikrosystemteknik 15,0 EK2210 Avancerad nivå
Projekt i multimediabehandling och -analys 7,5 EQ2445 Avancerad nivå
Projektkurs i dataanalys 7,5 DD2430 Avancerad nivå
Projektkurs i mikrosystemteknik 7,5 EK2360 Avancerad nivå
Projektkurs i robotik och autonoma system 9,0 DD2419 Avancerad nivå
Reglerteknik, allmän kurs 6,0 EL1000 Grundnivå
Reglerteknik, allmän kurs 6,0 EL1010 Grundnivå
Reglerteknik, allmän kurs 6,0 EL1120 Grundnivå
Reglerteknik, fortsättningskurs 7,5 EL2520 Avancerad nivå
Reglerteknik, Projektkurs 15,0 EL2421 Avancerad nivå
Reglerteknik, projektkurs, mindre kurs 7,5 EL2425 Avancerad nivå
Reinforcement Learning 6,0 DD3359 Forskarnivå
Robotik och autonoma system 9,0 DD2425 Avancerad nivå
Robotik, läsecirkel 6,0 DD3316 Forskarnivå
Sannolikhetsteori och stokastiska processer 12,0 EO3230 Forskarnivå
Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 EQ2461 Avancerad nivå
Signalbehandling 7,5 II1303 Grundnivå
Signalteori 7,5 EQ1220 Grundnivå
Spektrala transformer 7,5 DT1130 Grundnivå
Spel, beslut och information 7,5 EL2750 Avancerad nivå
Spel, beslut och information 7,0 EL3240 Forskarnivå
Språkteknologi 6,0 DD2418 Avancerad nivå
Språkteknologi med introduktion till maskininlärning 6,0 DD1418 Grundnivå
Statistisk inlärning 9,0 DD3364 Forskarnivå
Statistiska metoder för beteendevetenskap 10,0 DT3302 Forskarnivå
Statistiska metoder i datalogin 6,0 DD2447 Avancerad nivå
Stokastisk reglering och optimering 7,5 EL2800 Avancerad nivå
Stokastiska signaler och system 6,0 EQ1270 Grundnivå
Systemintegration för MEMS och NEMS 4,5 EK3310 Forskarnivå
Systemintegration i robotik 7,5 DD3356 Forskarnivå
Systemteknik i praktiken 1,5 EL2222 Avancerad nivå
Sökmotorer och informationssökningssystem 9,0 DD2476 Avancerad nivå
Tal- och hörselfunktionerna, grundkurs 15,0 FDT3313 Forskarnivå
Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 EQ2321 Avancerad nivå
Talkommunikationer, grundkurs 15,0 FDT3315 Forskarnivå
Talsyntes från startpunkt till ändpunkt-till-ändpunkt 7,5 FDT3317 Forskarnivå
Talteknologi 7,5 DT2112 Avancerad nivå
Teoretiska grunder för maskininlärning 6,0 FJL3380 Forskarnivå
Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 12,0 EO3280 Forskarnivå
Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 7,5 EQ2860 Avancerad nivå
Teori för digital kommunikation 12,0 EO3200 Forskarnivå
Teori för digital kommunikation 7,5 EQ2831 Avancerad nivå
Tidsdiskreta signaler och system 6,0 EQ1120 Grundnivå
Tidskontinuerliga signaler och system 6,0 EQ1110 Grundnivå
Tillämpad bioinformatik 7,5 DD2404 Avancerad nivå
Tillämpad estimering 7,5 EL2320 Avancerad nivå
Tillämpad estimering 7,5 EL3320 Forskarnivå
Tillämpad mikro- och nanofabrikation 15,0 EK3300 Forskarnivå
Topics in Electromagnetic Interactions with Microsystems 3,0 EK3150 Forskarnivå
Ämnen i datorseende I 3,0 DD3337 Forskarnivå
Ämnen i datorseende II 6,0 DD3338 Forskarnivå
Ämnen i datorseende III 9,0 DD3339 Forskarnivå
Ämnen i robotik I 3,0 DD3353 Forskarnivå
Ämnen i robotik II 6,0 DD3354 Forskarnivå
Ämnen i robotik III 9,0 DD3355 Forskarnivå