Kurser, SCI/Farkost och flyg

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aeroelasticitet 6,0 4E5929 Forskarnivå
Aeroelasticitet 9,0 SD2810 Avancerad nivå
Akustiska mätningar 8,0 SD2165 Avancerad nivå
Analys av kompositers tillverkning 10,0 SD3406 Forskarnivå
Analys och konstruktion av sandwichstrukturer 10,0 FSD3405 Forskarnivå
Avancerad dimensionering av svetsade konstruktioner 6,0 SD2420 Avancerad nivå
Avancerad dimensionering av svetsade konstruktioner 6,0 SD3400 Forskarnivå
Avancerad flygplansaerodynamik 12,0 4B5221 Forskarnivå
Bemannad rymdfart 7,5 SD2905 Avancerad nivå
Beräkningsaeroakustik 3,0 SD3602 Forskarnivå
Beräkningsaeroakustik Projekt 3,0 SD3603 Forskarnivå
Beräkningsaerodynamik 9,0 SD2610 Avancerad nivå
Biobaserade material och produkter 7,0 SD2505 Avancerad nivå
Biomekanik och neuronik 6,0 SD2450 Avancerad nivå
Buckling och knäckning i fartygsstrukturer 9,0 4B5503 Forskarnivå
Byggnadsakustik och samhällsbuller 7,5 SD2166 Avancerad nivå
Design av mindre fartyg 10,0 SD2711 Avancerad nivå
Design och konstruktionsuppgifter 6,0 SD3401 Forskarnivå
Dimensionering av snabba fartyg 6,0 SD3705 Forskarnivå
ECO2logy 6,0 SD3900 Forskarnivå
Energimetoder 6,0 SD2170 Avancerad nivå
Examensarbete inom aerodynamik, avancerad nivå 30,0 SD261X Avancerad nivå
Examensarbete inom flygteknik, avancerad nivå 30,0 SD280X Avancerad nivå
Examensarbete inom flygteknik, avancerad nivå 30,0 SD281X Avancerad nivå
Examensarbete inom fordonsteknik, avancerad nivå 30,0 SD220X Avancerad nivå
Examensarbete inom fordonsteknik, avancerad nivå 30,0 SD221X Avancerad nivå
Examensarbete inom järnvägsteknik, avancerad nivå 30,0 SD230X Avancerad nivå
Examensarbete inom lättkonstruktioner, avancerad nivå 30,0 SD240X Avancerad nivå
Examensarbete inom lättkonstruktioner, avancerad nivå 30,0 SD241X Avancerad nivå
Examensarbete inom marina system, avancerad nivå 30,0 SD270X Avancerad nivå
Examensarbete inom Marina system, avancerad nivå 30,0 SD271X Avancerad nivå
Examensarbete inom rymdteknik, avancerad nivå 30,0 SD291X Avancerad nivå
Examensarbete inom spårfordonsteknik, avancerad nivå 30,0 SD231X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk akustik, avancerad nivå 30,0 SD210X Avancerad nivå
Examensarbete inom teknisk akustik, avancerad nivå 30,0 SD211X Avancerad nivå
Examensarbete inom träteknologi, avancerad nivå 30,0 SD250X Avancerad nivå
Experimentell aerodynamik 6,0 SD2800 Avancerad nivå
Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 SD2150 Avancerad nivå
Experimentella metoder för biobaserade material 7,0 SD2510 Avancerad nivå
Experimentella metoder inom skeppstekniken 7,5 4B5502 Forskarnivå
Farkostteknik 9,0 SD1001 Grundnivå
Fartygsdesign 9,0 SD2721 Avancerad nivå
Fiberkompositer- analys och design 6,0 SD2413 Avancerad nivå
Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 SD2414 Avancerad nivå
Flygledningssystem och modern avionik 6,0 SD2615 Avancerad nivå
Flygmekanik 9,0 SD2805 Avancerad nivå
Flygplanaerodynamik 9,0 4B5200 Forskarnivå
Flygplanets prestanda 6,0 SD2600 Avancerad nivå
Flygplansaerodynamik 6,0 SD2801 Avancerad nivå
Flygteknik 7,5 SD2601 Avancerad nivå
Flygteknik, fortsättningskurs 6,0 SD2620 Avancerad nivå
Fordonsaerodynamiska beräkningar 3,0 SD2625 Avancerad nivå
Fordonsakustik med fokus på förbränningsrelaterat ljud 5,0 SD315V Forskarnivå
Fordonsakustik och vibrationer 6,0 SD2190 Avancerad nivå
Fordonsakustik och vibrationer 6,0 SD2191 Avancerad nivå
Fordonsdynamik i flera frihetsgrader 6,0 4B5400 Forskarnivå
Fordonsdynamik i flera frihetsgrader 6,0 FSD3200 Forskarnivå
Fordonsdynamik, allmän kurs 11,0 SD2225 Avancerad nivå
Fordonsdynamik, litteraturkurs 9,0 4B5401 Forskarnivå
Fordonsdynamik, litteraturkurs 6,0 FSD3201 Forskarnivå
Fordonsdynamikjärnväg, högre kurs 12,0 4B5300 Forskarnivå
Fordonskomponenter 8,0 SD2222 Avancerad nivå
Fordonsmekanik, särskild kurs /Uppdragsutbildning/ 9,0 SD223U Avancerad nivå
Fordonssystemteknik 8,0 SD2221 Avancerad nivå
Fordonssystemteknik för en bättre miljö 8,0 SD2224 Avancerad nivå
Fordonssystemteknik för en bättre miljö /Uppdragsutbildning/ 8,0 SD221U Avancerad nivå
Fordonsteknik, litteraturkurs 6,0 4B5402 Forskarnivå
Fordonsteknik, litteraturkurs 6,0 SD3202 Forskarnivå
Fordonsteknik, särskild kurs /Uppdragsutbildning/ 5,0 SD222U Avancerad nivå
Fordonsteknisk forskarträning 13,5 4B5403 Forskarnivå
Fordonsteknisk forskarträning 7,5 FSD3203 Forskarnivå
Fördjupningsarbete i flygteknik 15,0 SD1600 Grundnivå
Fördjupningsarbete i fordonsteknik 15,0 SD1230 Grundnivå
Fördjupningsarbete i ljud, vibrationer och signaler 15,0 SD1135 Grundnivå
Fördjupningsarbete i lättkonstruktioner 15,0 SD1410 Grundnivå
Hjul-räl kontakt 9,0 4B5307 Forskarnivå
Hjul-rälkontakt 6,0 SD3310 Forskarnivå
Höghastighetsfartyg 6,0 SD2705 Avancerad nivå
Icke-linjära vibrationer 7,5 4B5113 Forskarnivå
Ickelinjär akustik 6,0 SD2180 Avancerad nivå
Ickelinjära vibrationer 7,5 SD3180 Forskarnivå
Individuellt projektarbete i ljud och vibrationer 8,0 SD2101 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete i ljud och vibrationer 12,0 SD2102 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete i ljud och vibrationer 16,0 SD2103 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete i ljud och vibrationer 20,0 SD2104 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete i ljud och vibrationer 30,0 SD2105 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete Lättkonstruktion 6,0 SD2460 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete Lättkonstruktion 10,0 SD2461 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete Lättkonstruktion 15,0 SD2462 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete Lättkonstruktion 20,0 SD2463 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete Lättkonstruktion 30,0 SD2464 Avancerad nivå
Individuellt projektarbete, Lättkonstruktion 3,0 SD2465 Avancerad nivå
Integrerat transportsystem 5,0 SD3901 Forskarnivå
Introduktion till bullerbekämpning 3,0 SD2110 Avancerad nivå
Introduktion till flyg- och rymdteknik 9,0 SD3801 Forskarnivå
Introduktion till marin teknik 6,0 SD2725 Avancerad nivå
Introduktion till marina system 15,0 SD1700 Grundnivå
Introduktion till marina system 15,0 SD1710 Grundnivå
Järnvägsfordon, högre kurs 9,0 4B5302 Forskarnivå
Järnvägssystem och spårfordon 9,0 4B5303 Forskarnivå
Järnvägsteknik, litteraturkurs I 6,0 4B5304 Forskarnivå
Järnvägsteknik, litteraturkurs II 9,0 4B5306 Forskarnivå
Järnvägsteknik, litteraturkurs III 3,0 4B5309 Forskarnivå
Kalkers metoder för hjul-rälkontakt 3,0 SD3311 Forskarnivå
Kompositmekanik 10,0 SD3403 Forskarnivå
Konstruktion av tysta och vibrationsfria maskiner 6,0 SD1116 Grundnivå
Litteraturöversikt 6,0 4E5903 Forskarnivå
Litteraturöversikt i lättkonstruktioner 6,0 FSD3407 Forskarnivå
Ljud- och vibrationslära 6,0 SD1115 Grundnivå
Ljud- och vibrationsprojekt 8,0 SD2160 Avancerad nivå
Ljud och vibrationer 9,0 SD1120 Grundnivå
Lättkonstruktioner och FEM 8,0 SD2411 Avancerad nivå
Lättviktsdesign 20,0 SD2432 Avancerad nivå
Marin dynamik 8,0 SD2703 Avancerad nivå
Marin hydromekanik 7,5 SD2723 Avancerad nivå
Marina strukturer 7,5 SD2722 Avancerad nivå
Marindesign 20,0 SD2702 Avancerad nivå
Marinteknik 8,0 SD2701 Avancerad nivå
Marinteknisk forskning 7,5 SD3700 Forskarnivå
Materialakustik I 7,5 SD3100 Forskarnivå
Materialakustik III 2,5 SD3103 Forskarnivå
Materialteknik - trä och cellulosa 7,0 SD2500 Avancerad nivå
Matlab 3,0 SD1105 Grundnivå
Miljövänligare fordon - projektkurs 8,0 SD2228 Avancerad nivå
Mindre fördjupningsprojekt inom marin teknik 3,0 SD2724 Avancerad nivå
Multifunktionella material och strukturer 6,0 SD3402 Forskarnivå
Mätning av ljud och vibration 7,5 4B5112 Forskarnivå
Mätningar och analys av ljud och vibrationer 9,0 SD3145 Forskarnivå
Num optimeringsmetoder med strukturmekaniska tillämpningar 9,0 4E5914 Forskarnivå
Numeriska metoder för akustik och vibrationer 9,0 SD2175 Avancerad nivå
Numeriska metoder för ljudutbredning I 6,0 SD3136 Forskarnivå
Numeriska metoder för ljudutbredning II 4,0 SD3137 Forskarnivå
Perspektiv på farkosttekniken 9,0 SD1000 Grundnivå
Processmodellering för komposittillverkning 6,0 SD2415 Avancerad nivå
Projekt - Biobaserade material och produkter 15,0 SD2515 Avancerad nivå
Projekt i flyg- och rymdteknik 15,0 SD2820 Avancerad nivå
Projekt i flyg- och rymdteknik 7,5 SD2930 Avancerad nivå
Projekt i flyg- och rymdteknik 15,0 SD2935 Avancerad nivå
Projekt i flygplanets prestanda 3,0 SD2605 Avancerad nivå
Projektkurs i fordonsdynamik del 1 7,5 SD2229 Avancerad nivå
Projektkurs i fordonsdynamik del 2 7,5 SD2230 Avancerad nivå
Rocket Science 6,0 SD2815 Avancerad nivå
Rocket Science 7,5 SD2816 Avancerad nivå
Rymdfarkosters dynamik 9,0 SD2910 Avancerad nivå
Rymdteknikens grunder 7,5 SD2900 Avancerad nivå
Rymdteknisk systemintegration, del 1 3,0 SD2920 Avancerad nivå
Rymdteknisk systemintegration, del 2 3,0 SD2925 Avancerad nivå
Segling för prestanda 6,0 SD2706 Avancerad nivå
Signalanalys 8,0 SD2130 Avancerad nivå
Signalanalys 5,0 SD3140 Forskarnivå
Signaler och mekaniska system 6,0 SD2125 Avancerad nivå
Skeppshydromekanik (avancerad kurs) 15,0 4B5500 Forskarnivå
Skrovkonstruktion 5,0 SD2704 Avancerad nivå
Spårfordons dynamik 7,5 4B5313 Forskarnivå
Spårfordons dynamik 8,0 SD2313 Avancerad nivå
Spårfordons dynamik 8,0 SD231V Avancerad nivå
Spårfordonsdynamik 7,5 FSD3313 Forskarnivå
Spårfordonsteknik 7,5 FSD3307 Forskarnivå
Spårfordonsteknik 7,5 SD2307 Avancerad nivå
Spårtrafiksystem och spårfordon 9,0 SD2306 Avancerad nivå
Spårtrafiksystem och spårfordon 9,0 SD230V Avancerad nivå
Statistisk energi analys 6,0 4B5109 Forskarnivå
Structure Borne Sound 7,5 FSD3110 Forskarnivå
Strukturakustik 8,0 SD2140 Avancerad nivå
Strukturakustik 11,0 SD2145 Avancerad nivå
Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 SD2416 Avancerad nivå
Strömningsakustik 6,0 SD2155 Avancerad nivå
Strömningsakustik I 6,0 SD3120 Forskarnivå
Strömningsakustik II 9,0 SD3121 Forskarnivå
Strömningsakustik III 3,0 SD3122 Forskarnivå
Teknisk akustik 6,0 SD2111 Avancerad nivå
Teoretisk Akustik I 9,0 SD3130 Forskarnivå
Tillämpad fordonsdynamikreglering 7,5 SD2231 Avancerad nivå
Tillämpad kompositkonstruktion för sporttillämpningar 6,0 SD2417 Avancerad nivå
Tillämpad signalanalys 7,5 SD3141 Forskarnivå
Ultraljud 7,5 4B5114 Forskarnivå
Ultraljud 6,0 SD2185 Avancerad nivå
Undervattensteknik 7,5 SD2709 Avancerad nivå
Vindtunnelteknik 6,0 4E5928 Forskarnivå
Våglaster och dynamik hos marina strukturer 15,0 4B5501 Forskarnivå