Kurser, SCI/Hållfasthetslära

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Beräkningsteknisk materialmekanik 7,5 SE2128 Avancerad nivå
Beräkningsteknisk materialmekanik 6,0 SE3121 Forskarnivå
Biomekanik 9,0 SE2121 Avancerad nivå
Brotteorier 9,0 SE3141 Forskarnivå
Brottmekanik 6,0 SE2139 Avancerad nivå
Brottmekanik och utmattning 9,0 SE2129 Avancerad nivå
Dynamik inom hållfasthetsläran 7,5 SE2134 Avancerad nivå
Examensarbete inom hållfasthetslära, avancerad nivå 30,0 SE201X Avancerad nivå
Examensarbete inom hållfasthetslära, avancerad nivå 30,0 SE202X Avancerad nivå
Exekutiv kurs i massa- och pappersteknik 3,0 SE3047 Forskarnivå
FEM för ickelinjära hållfasthetsproblem 7,0 SE2870 Avancerad nivå
FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 SE1025 Grundnivå
Fibernätverks och materials mekanik 8,0 SE2152 Avancerad nivå
Finit element-metod, projekt 3,0 SE2119 Avancerad nivå
Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 SE1020 Grundnivå
Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder 9,0 SE1055 Grundnivå
Hållfasthetslära, grundkurs med projekt 12,0 SE1010 Grundnivå
Hållfasthetsteknisk provning 6,0 SE2123 Avancerad nivå
Hållfasthetsteknisk provning 6,0 SE3161 Forskarnivå
Konstitutiv modellering 12,0 SE3131 Forskarnivå
Kontinuummekanik 12,0 SE3111 Forskarnivå
Litteraturstudium 7,5 4C5015 Forskarnivå
Litteraturstudium 7,5 SE3411 Forskarnivå
Materialmekanik 9,0 SE2126 Avancerad nivå
Materials mekaniska egenskaper 12,0 4C5012 Forskarnivå
Materials mekaniska egenskaper 12,0 SE3421 Forskarnivå
Modellering i FEM 8,0 SE2860 Avancerad nivå
Pappersmekanik 9,0 SE2151 Avancerad nivå
Pappersmekanik 6,0 SE3046 Forskarnivå
Probabilistiska metoder inom solidmekaniken 7,5 4C5110 Forskarnivå
Tillförlitlighet, optimering och dimensionering 9,0 SE2145 Avancerad nivå
Tillämpad elasticitet med FEM 9,0 SE2132 Avancerad nivå
Utmattning 4,5 4C5023 Forskarnivå
Utmattning 6,0 SE2137 Avancerad nivå
Utmattning, tillförlitlighet och dimensionering 9,0 SE2135 Avancerad nivå