Kurser, SCI/Mekanik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Aktuella problem i mekaniken I 4,5 SG3030 Forskarnivå
Aktuella problem i mekaniken II 4,5 SG3031 Forskarnivå
Aktuella problem i mekaniken III 4,5 SG3032 Forskarnivå
Aktuella problem i mekaniken IV 6,0 SG3129 Forskarnivå
Aktuella problem i mekaniken V 3,0 SG3035 Forskarnivå
Aktuella problem i strömningsmekaniken I 3,0 SG3102 Forskarnivå
Aktuella problem i strömningsmekaniken II 4,5 SG3104 Forskarnivå
Aktuella problem i strömningsmekaniken III 4,5 SG3121 Forskarnivå
Aktuella problem i strömningsmekaniken IV 6,0 SG3126 Forskarnivå
Avancerade metoder i strömningsmekanik 7,5 SG3134 Forskarnivå
Biomekanik och muskelarbete 7,5 SG3084 Forskarnivå
Byggnadsmekanik, grundkurs 7,5 SG1801 Grundnivå
Examensarbete inom mekanik, avancerad nivå 30,0 SG202X Avancerad nivå
Examensarbete inom mekanik, avancerad nivå 30,0 SG212X Avancerad nivå
Examensarbete inom strömningsmekanik, avancerad nivå 30,0 SG203X Avancerad nivå
Examensarbete inom strömningsmekanik, avancerad nivå 30,0 SG213X Avancerad nivå
Finita elementmetoder 7,5 SG2850 Avancerad nivå
Fordonsaerodynamik 6,0 SG2211 Avancerad nivå
Fordonsaerodynamik 9,0 SG3128 Forskarnivå
Forskningsmetodik i teknisk mekanik 3,0 SG2128 Avancerad nivå
Forskningsmetodologi i mekaniken 3,0 SG2127 Avancerad nivå
Foundations of Classical Mechanics 7,5 5C5046 Forskarnivå
Fördjupningsarbete i mekanik 15,0 SG1010 Grundnivå
Gasdynamik för förbränningsmotorer 5,0 SG3132 Forskarnivå
Icke - linjära finita elementmetoder 7,0 SG2870 Avancerad nivå
Ingenjörskap för ett hållbart samhälle 3,0 SG3133 Forskarnivå
Introduktion till mekanik och hållfasthetslära 7,5 SG1510 Grundnivå
Journal club i biomekanik 4,0 SG3086 Forskarnivå
Kinetisk gasteori 7,0 SG3131 Forskarnivå
Kompressibel strömning 7,5 SG2215 Avancerad nivå
Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 SG2219 Avancerad nivå
Kompressibel strömningsmekanik 9,0 SG3113 Forskarnivå
Kontinuummekanik 6,0 SG2122 Avancerad nivå
Mekanik 7,5 SG1107 Grundnivå
Mekanik 8,0 SG1109 Grundnivå
Mekanik I 9,0 SG1112 Grundnivå
Mekanik I 9,0 SG1120 Grundnivå
Mekanik I 9,0 SG1130 Grundnivå
Mekanik I 11,0 SG1131 Grundnivå
Mekanik I 9,0 SG1133 Grundnivå
Mekanik I med projekt 11,0 SG1132 Grundnivå
Mekanik II 6,0 SG1140 Grundnivå
Mekanik, baskurs 9,0 SG104V Grundnivå
Mekanik, fortsättningskurs 6,0 SG1113 Grundnivå
Mekanik, mindre kurs 6,0 SG1102 Grundnivå
Mekanik, påbyggnadskurs 3,0 SG1301 Grundnivå
Mekanikens grunder 6,0 SG1105 Grundnivå
Mekanikens matematiska metoder, allmän kurs 6,0 SG2123 Avancerad nivå
Mekanikens matematiska metoder, fortsättningskurs 3,0 SG2125 Avancerad nivå
Mikroströmning 4,5 SG2222 Avancerad nivå
Mikroströmningar 4,5 SG3135 Forskarnivå
Modellering i FEM 8,0 SG2860 Avancerad nivå
Modern flerkroppsdynamik 8,0 SG2151 Avancerad nivå
Människans rörelsemekanik 7,0 SG2804 Avancerad nivå
Non-linear Oscillations and Dynamical Systems 7,5 SG3045 Forskarnivå
Non-linear Oscillations and Dynamical Systems in Mechanics 7,5 SG2126 Avancerad nivå
Numerisk modellering och simulering 7,5 SG2803 Avancerad nivå
Numeriska metoder i strömningsmekanik 7,5 SG3114 Forskarnivå
Osäkerhetsanalys 6,0 SG2227 Avancerad nivå
Osäkerhetsanalys 5,0 SG3130 Forskarnivå
Projektkurs i teknisk mekanik 15,0 SG2010 Avancerad nivå
Rymdfarkosters dynamik 9,0 SG2805 Avancerad nivå
Rörelseanalys och modellering 3,0 SG3085 Forskarnivå
Sammanfattande kurs i teknisk mekanik 7,5 SG3119 Forskarnivå
Skivor, plattor och FEM 7,5 SG2802 Avancerad nivå
Statistisk mekanik för ingenjörer 5,0 FSG3136 Forskarnivå
Stelkroppsdynamik 7,0 SG2150 Avancerad nivå
Strömningsmekanik 4,0 SG1215 Grundnivå
Strömningsmekanik 4,0 SG1218 Grundnivå
Strömningsmekanik 7,5 SG2214 Avancerad nivå
Strömningsmekanik 9,0 SG2223 Avancerad nivå
Strömningsmekanik fortsättningskurs 4,0 SG2225 Avancerad nivå
Strömningsmekanik för vindenergi 6,0 SG2226 Avancerad nivå
Strömningsmekanik för vindenergi 7,5 SG3226 Forskarnivå
Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 SG1217 Grundnivå
Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 SG2212 Avancerad nivå
Störningsmetoder i mekanik 7,5 SG3123 Forskarnivå
Teknisk mekanik 7,5 SG1117 Grundnivå
Teknisk strömningsmekanik 6,0 SG1220 Grundnivå
Termodynamik 6,0 SG1216 Grundnivå
Tillämpad fysik, mekanik 7,5 SG1108 Grundnivå
Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 SG2213 Avancerad nivå
Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 5,0 SG2224 Avancerad nivå
Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 6,0 SG3224 Forskarnivå
Tillämpningar av grundläggande strömningsmekanik 7,5 SG3115 Forskarnivå
Turbulens 7,5 SG2218 Avancerad nivå
Turbulens 9,0 SG3112 Forskarnivå
Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 SG2221 Avancerad nivå
Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 SG3122 Forskarnivå