Kurser, SCI/Fysik

Kursnamn Hp Kurskod Utbildningsnivå  
Acceleratorbaserad fysik 6,0 SH2307 Avancerad nivå
Acceleratorbaserad Fysik 6,0 SH2308 Avancerad nivå
Aktuella ämnen inom astrofysik 3,0 SH3120 Forskarnivå
Aktuella ämnen inom experimentell kärnfysik 3,0 SH3320 Forskarnivå
Allmän relativitetsteori 3,0 SI2372 Avancerad nivå
Allmän relativitetsteori och kosmologi 7,5 SI3035 Forskarnivå
Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 SI2360 Avancerad nivå
Analytisk mekanik och klassisk fältteori 7,5 SI3020 Forskarnivå
Astrofysik 6,0 SH2402 Avancerad nivå
Astrofysik, fortsättningskurs 6,0 SH2403 Avancerad nivå
Astropartikelfysik 6,0 SH2200 Avancerad nivå
Astropartikelfysik 7,5 SH2204 Avancerad nivå
Atom- och molekylfysik 6,0 SH2500 Avancerad nivå
Atom- och molekylfysik, fortsättningskurs 3,0 SH2501 Avancerad nivå
Avancerad mätteknik och elektronik för fysiker 7,5 SH3100 Forskarnivå
Avancerad problemlösning A 6,0 SI2920 Avancerad nivå
Avancerade simuleringsmetoder i statistisk fysik 7,5 SI3250 Forskarnivå
Avancerade ämnen i kondenserade materiens fysik 7,5 SI3215 Forskarnivå
Beräkningsfysik 7,5 SI2530 Avancerad nivå
Beräkningsfysik 7,5 SI3080 Forskarnivå
Beräkningsfysik, tilläggskurs 4,5 SI2531 Avancerad nivå
Beräkningsfysik, tilläggskurs 2 7,5 SI2532 Avancerad nivå
Beräkningsmässig statistisk mekanik 7,5 SI3410 Forskarnivå
Bildkvalitet inom medicin 12,0 SH3211 Forskarnivå
Bredd och etik i fysik 7,5 SH3000 Forskarnivå
Chemistry and Physics of Nuclear Fuels 8,0 SH2772 Avancerad nivå
Dator-och Simuleringsmetoder för medicinsk bildfysik 15,0 SH3214 Forskarnivå
Detektorteknik för kärn- och partikelfysik 8,0 SH3306 Forskarnivå
Elektromagnetism och ljus 3,0 SH1005 Grundnivå
Entreprenörskap för tekniska fysiker 7,5 SH2001 Avancerad nivå
Examensarbete inom fysik 30,0 5A1030 Avancerad nivå
Examensarbete inom fysik, avancerad nivå 30,0 SH203X Avancerad nivå
Examensarbete inom fysik, avancerad nivå 30,0 SH204X Avancerad nivå
Examensarbete inom teoretisk fysik, avancerad nivå 30,0 SI200X Avancerad nivå
Examensarbete inom teoretisk fysik, avancerad nivå 30,0 SI201X Avancerad nivå
Experimentell kosmisk strålningsfysik 7,5 SH3110 Forskarnivå
Experimentell kärnfysik 8,0 SH3301 Forskarnivå
Experimentell partikelfysik 6,0 SH2201 Avancerad nivå
Experimentell partikelfysik 7,5 SH2203 Avancerad nivå
Experimentell teknik för kärn- och partikelfysik 8,0 SH2306 Avancerad nivå
Experimentella tekniker för astropartikelfysik 7,5 SH3161 Forskarnivå
Fenomenologi för elementarpartikelfysik 10,0 SI3320 Forskarnivå
Fjärde generationens reaktorer 6,0 SH2604 Avancerad nivå
Fjärde generationens reaktorer 6,0 SH2613 Avancerad nivå
Flerskalemodellering av kärntekniska material 6,0 SH3141 Forskarnivå
Fortsättningskurs i astrofysik 7,5 SH3130 Forskarnivå
Fotonräknande system inom medicin 12,0 SH3212 Forskarnivå
Fysik för den byggda miljön 9,0 SH1010 Grundnivå
Fysik II 6,0 SI1110 Grundnivå
Fysik, grundkurs del I 10,5 SH1002 Grundnivå
Fysik, grundkurs del I 9,0 SI1100 Grundnivå
Fysik, projektkurs I 15,0 SI2801 Avancerad nivå
Fysikens differentialgeometriska metoder 7,5 SI3130 Forskarnivå
Fysikens historia och kunskapsteori 5,0 SI3000 Forskarnivå
Fysikens matematiska metoder 9,0 SI1140 Grundnivå
Fysikens matematiska metoder 4,0 SI1200 Grundnivå
Fysikens matematiska metoder, kurs I 6,0 SI1141 Grundnivå
Fysikens matematiska metoder, tilläggskurs 3,0 SI1142 Grundnivå
Förberedande kurs i fysik 7,5 SH012N Förberedande nivå
Fördjupningskurs i teoretisk fysik 7,5 SI2355 Avancerad nivå
Grundläggande modern fysik 6,0 SH2008 Avancerad nivå
Högteknologiskt entreprenörskap 7,5 SH2002 Avancerad nivå
Högteknologiskt entreprenörskap 7,5 SH3216 Forskarnivå
Icke-Hermitesk kvantmekanik 7,5 SH3314 Forskarnivå
Icke-spridning av kärnmaterial 6,0 SH3500 Forskarnivå
Inledande experimentell partikelfysik 7,5 SH2202 Avancerad nivå
Inledande relativitetsteori 4,5 SI150V Grundnivå
Inledande relativitetsteori 6,0 SI151V Grundnivå
Integrabla icke-linjära system och solitoner 7,5 SI3150 Forskarnivå
Introduktion till astronomi för ingenjörer 7,5 SH1003 Grundnivå
Kartesiska tensorer 1,5 SI1130 Grundnivå
Klassisk fysik 6,0 SI1135 Grundnivå
Kompakt reaktorsimulator- övningar i reaktorkinetik och reaktordynamik 6,0 SH2705 Avancerad nivå
Komplexa system 7,5 SI2540 Avancerad nivå
Komplexa system 7,5 SI3090 Forskarnivå
Kondenserade materiens teori 7,5 SI2600 Avancerad nivå
Kondenserade materiens teori 7,5 SI3200 Forskarnivå
Konvex optimering inom medicinsk avbildning 7,5 SH3217 Forskarnivå
Kvalitativa och approximativa metoder i teoretisk fysik 5,0 SI3005 Forskarnivå
Kvantfasövergångar 7,5 SI3270 Forskarnivå
Kvantfysik 6,0 SI1151 Grundnivå
Kvantfysik 9,0 SI2170 Avancerad nivå
Kvantfältteori 7,5 SI2410 Avancerad nivå
Kvantfältteori 7,5 SI3060 Forskarnivå
Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 SI2380 Avancerad nivå
Kvantmekanik, fortsättningskurs 7,5 SI3045 Forskarnivå
Kvantmekanikens matematiska grunder 7,5 SI3120 Forskarnivå
Kvantmångkroppsfysik 7,5 SH3313 Forskarnivå
Kvanttransport 7,5 SI3260 Forskarnivå
Kvantummekanik, kurs I 6,0 SI1150 Grundnivå
Kärnbränslecykeln 6,0 SH2609 Avancerad nivå
Kärnbränslecykeln 6,0 SH2614 Avancerad nivå
Kärnbränslecykeln: Geologiskt slutförvar i prekambriska berggrunden 7,5 SH262V Avancerad nivå
Kärnfysik 6,0 SH2301 Avancerad nivå
Kärnfysik 8,0 SH2302 Avancerad nivå
Kärnkraftsäkerhet 6,0 SH2612 Avancerad nivå
Kärnkraftsäkerhet 6,0 SH2773 Avancerad nivå
Kärnkraftsäkerhet 6,0 SH3773 Forskarnivå
Kärnkraftsäkerhet, projektkurs 9,0 SH3001 Forskarnivå
Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet 6,0 SH2610 Avancerad nivå
Lie algebror och kvantgrupper 7,5 SI2340 Avancerad nivå
Liealgebror och kvantgrupper 7,5 SI3140 Forskarnivå
Makromolekylers konformationer 10,0 SI3440 Forskarnivå
Matematisk fysik 10,5 SI1143 Grundnivå
Medicinsk 3D-avbildning, fortsättningskurs 2 3,0 SH2313 Avancerad nivå
Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 SH2314 Avancerad nivå
Medicinsk avbildning, signaler och system 7,5 SH3220 Forskarnivå
Medicinska bilder 7,5 SH102V Grundnivå
Membran och mjuka material 7,5 SI2550 Avancerad nivå
Membran och mjuka material 7,5 SI3420 Forskarnivå
Miljöfysik 6,0 SH1004 Grundnivå
Miljöfysik 7,5 SH101V Grundnivå
Miljöfysik 8,0 SH2004 Avancerad nivå
Miljöfysik och miljökemi 9,0 SH1008 Grundnivå
Modern fysik 6,0 SH1006 Grundnivå
Modern fysik 10,5 SH1009 Grundnivå
Modern fysik 7,5 SH1011 Grundnivå
Modern fysik 8,0 SH1012 Grundnivå
Modern fysik 10,5 SH1013 Grundnivå
Modern fysik 4,0 SH1014 Grundnivå
Molekylspektroskopi 15,0 SH3472 Forskarnivå
Molekylär modellering 7,5 SI2710 Avancerad nivå
Molekylär modellering 7,5 SI3400 Forskarnivå
Monte Carlo metoder och simuleringar i kärnteknik 6,0 SH2704 Avancerad nivå
Mångpartikelfysik 7,5 SI2610 Avancerad nivå
Mångpartikelfysik 7,5 SI3210 Forskarnivå
Neutronspridning inom kondenserade materiens fysik 7,5 SI3280 Forskarnivå
Neutrontransportteori 6,0 SH2615 Avancerad nivå
Neutrontransportteori och reaktorkinetik 6,0 SH2608 Avancerad nivå
Numeriska metoder inom kärnkraftsteknik 6,0 SH2774 Avancerad nivå
Partikeldetektorer och deras tillämpningar 7,5 SH3101 Forskarnivå
Projektarbete i fysik 30,0 SH2006 Avancerad nivå
Projektarbete i fysik 7,5 SI2800 Avancerad nivå
Projektarbete i fysik, mindre kurs 15,0 SH2005 Avancerad nivå
Projektarbete i fysik, mindre kurs 15,0 SH2009 Avancerad nivå
Projektarbete II 15,0 SI2911 Avancerad nivå
Reaktordynamik och stabilitet 6,0 SH2703 Avancerad nivå
Reaktorfysik, mindre kurs 6,0 SH2601 Avancerad nivå
Reaktorfysik, större kurs 9,0 SH2600 Avancerad nivå
Reaktorteknologi 8,0 SH2702 Avancerad nivå
Relativistisk kvantfysik 7,5 SI2390 Avancerad nivå
Relativistisk kvantfysik 7,5 SI3050 Forskarnivå
Relativitetsteori 7,5 SI2370 Avancerad nivå
Relativitetsteori 7,5 SI3030 Forskarnivå
Research Methodology in Physics 3,0 SH2007 Avancerad nivå
Seminariekurs i teoretisk fysik 7,5 SI3010 Forskarnivå
Simulering av fysikaliska system II 7,5 SH2400 Avancerad nivå
Simuleringsfysik 6,0 SI2335 Avancerad nivå
Små reaktorer 6,0 SH2611 Avancerad nivå
Speciell relativitetsteori 6,0 SI2371 Avancerad nivå
Spektral datortomografi 15,0 SH3213 Forskarnivå
Statistik för medicinska fysiker 7,5 SH3202 Forskarnivå
Statistisk fysik 6,0 SI1161 Grundnivå
Statistisk fysik 7,5 SI1162 Grundnivå
Statistisk mekanik 7,5 SI2510 Avancerad nivå
Statistisk mekanik 7,5 SI3070 Forskarnivå
Statistisk mekanik för icke-jämviktssystem 7,5 SI2520 Avancerad nivå
Statistisk mekanik för icke-jämviktssytem 7,5 SI3075 Forskarnivå
Stjärnornas struktur och utveckling 6,0 SH2401 Avancerad nivå
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott 7,5 SH3135 Forskarnivå
Storförenande teorier 7,5 SI3350 Forskarnivå
Strålningsdetektorer och medicinska bildgivande system 7,5 SH2310 Avancerad nivå
Strålskadefysik i materia 6,0 SH2605 Avancerad nivå
Strålskadefysik i material 8,0 SH3501 Forskarnivå
Strålskydd, dosimetri och detektorer 6,0 SH2603 Avancerad nivå
Subatomär fysik 6,0 SH2101 Avancerad nivå
Subatomär fysik 7,5 SH2103 Avancerad nivå
Subatomär fysik, tilläggskurs 3,0 SH2102 Avancerad nivå
Supersymmetri 7,5 SI3340 Forskarnivå
Supravätskor 7,5 SI3225 Forskarnivå
Symmetrier i fysikaliska system 7,5 SH3312 Forskarnivå
Symmetrier i fysiken 7,5 SI2215 Avancerad nivå
Symmetrier i fysiken 7,5 SI3015 Forskarnivå
Synkrotronljusbaserad atom- och molekylfysik 6,0 SH2502 Avancerad nivå
Säkerhetsanalys av kärnkraftsinstallationer 9,0 SH3002 Forskarnivå
Teoretisk astropartikelfysik 7,5 SI3310 Forskarnivå
Teoretisk fysik 6,0 SI1155 Grundnivå
Teoretisk kärnfysik 6,0 SH2011 Avancerad nivå
Teoretisk kärnfysik 7,5 SH3311 Forskarnivå
Teoretisk partikelfysik 7,5 SI2400 Avancerad nivå
Teoretisk partikelfysik 7,5 SI3300 Forskarnivå
Termisk fältteori 7,5 SI3330 Forskarnivå
Termodynamik 6,0 SI1121 Grundnivå
Termodynamik 5,0 SI1122 Grundnivå
Termohydraulik i kärnkraftsanläggningar 6,0 SH2701 Avancerad nivå
Tillämpad modern fysik 5,0 SH1015 Grundnivå
Transmutation av kärnavfall 8,0 SH2602 Avancerad nivå
Tvåfasströmning och värmeöverföring 6,0 SH3801 Forskarnivå
Uthållig energiomvandlingsteknik 9,0 SH2706 Avancerad nivå
Vektoranalys 4,0 SI1146 Grundnivå
Visst är teknik roligt - teknik för grundskolan 7,5 SH111V Grundnivå