Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 
Experiment

Det övergripande målet för årskurs 1 är att ge studenterna grundläggande kunskaper i ämnet arkitektur. Arbetet under året ger en uppsättning verktyg och begrepp som möjliggör en förståelse för och en utveckling av ämnet och dess arbetsprocesser. Första året introducerar olika analoga och digitala tekniker för modell och ritning som redskap för att organisera, generera och presentera arkitektur inklusive byggda strukturer, urbana miljöer och en grundläggande historik. Studenterna ska efter årets slut ha tillägnat sig grunderna i detta och självständigt kunna generera, utveckla, dokumentera, reflektera och utvärdera eget (och andras) arbete; studera referenser och sammanställa information; inkorporera erhållen kunskap, vidareutveckla och fördjupa, precisera dessa i arkitektoniska förslag.

Viktigt för årskurs 1 är att göra gestaltande undersökningar som öppnar upp och möjliggör upptäckter av olika parametrars inverkan på varandra. Övningarna under året introducerar komplexiteten hos arkitektonisk gestaltning genom att fokusera på problem som är begränsade i omfång men som samtidigt kan väcka komplexa frågor. De olika övningarna bygger progressivt på varandra och fokuserar på grundläggande begrepp inom arkitektur såsom sammansättning, skala, geometri, rumsliga samband, landskap, struktur, rörelse, aktivitet, kroppslighet, position, plats och klimat. Förståelsen av dessa begrepp fördjupas även genom historisk och teoretisk kontextualisering som ger studenten möjlighet att sätta begreppen i relation till frågor om makt, estetiska värdesystem, kultur och genus.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
A11P1B Arkitekturprojekt 1:1 Sammansättning, geometri, skala 51469 8,0 hp 8,0
A11IAA Introduktion till Arkitekturämnet 51468 3,0 hp 2,5 0,5
A11P2B Arkitekturprojekt 1:2 Landskap, struktur, rörelse 51466 9,0 hp 1,0 8,0
A11REA Representation 1: Ritteknik och deskriptiv geometri 51472 3,0 hp 1,0 2,0
A11KOB Konstnärliga metoder och verktyg 1 51471 3,0 hp 1,5 1,5
A11TEB Arkitekturteknik 1 51470 7,5 hp 1,0 2,0 2,0 2,5
A11HIB Arkitekturens historia och teori 1: Introduktion till Europas arkitektur 51467 7,5 hp 2,5 1,0 4,0
A11IYA Introduktion till Arkitektyrket 61194 3,0 hp 2,5 0,5
A11P3B Arkitekturprojekt 1:3 Boende, arbete, klimat 61193 16,0 hp 8,0 8,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
A11INA Introduktion till arkitekturskolan frivillig 40005 2,0 hp