Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade utbildningen 2017. Förändringar kan ske. För en korrekt uppdaterad lista, se Kurs- och programkatalogen för respektive läsår.

Årskurs 2
Artikulation

I årskurs 2 introduceras artikulation som en fördjupning av studierna i arkitekturämnet. En medveten arbetsmetod utvecklas genom projekt som handlar om sammansättning av byggnader, deras program och aktiviteter, livscykeltänkande och detaljen i relation till arkitekturgestaltningen. Uppgifterna ökar i komplexitet och hanterar byggteknik, hållbarhet och mötet med användare och omvärld.

Studenterna undersöker komplexiteten i arkitektur genom de processer som specifikt relaterar till dess fält med en särskilt inriktning på byggteknik. Första terminens fokus ligger på att tillägna sig ökad kunskap och förståelse för arkitekturens olika grundläggande principer för gestaltning och husbyggnad, genom begrepp såsom struktur, plats, aktivitet. Övningarna, som bygger vidare på de begrepp och tekniker som introducerats under det första läsåret, tillhandahåller tillvägagångssätt (metoder) för studenten, att utifrån en serie gestaltningsparametrar, utveckla och upprätthålla en systematisk arbetsprocess fram till färdig gestaltning. Dessa parametrar inkluderar också sociala, historiska, politiska, miljö- and genusfrågor. Den andra terminen avancerar i komplexitet genom studier av begrepp och principer för tektonik, ornament, transformation och problematisering av livscykel perspektiv i ett projekt som fokuserar på ombyggnad av en existerande struktur. Vidare fördjupas undersökningarna kring material, rum och detalj i ett sista arkitekturprojekt. Alla arkitekturprojekt inkluderar både arbete med fysisk modell och digitala tekniker för gestaltning och fabrikation. Utöver arkitekturprojekten, läser studenterna kurser i arkitekturämnet och yrket, representation och konstnärliga metoder och verktyg, samt arkitekturens historia och teori och arkitekturteknik. Samverkan mellan kurser och projekt är viktig då kunskaper, metoder och tekniker som förvärvas i kurser och workshops ska implementeras i gestaltningsprojekten.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
A21AYA Arkitekturämnet och Arkitektyrket 3,0 hp
A21HIC Arkitekturens historia och teori 2: Arkitektur och modernitet 9,0 hp
A21KOB Konstnärliga metoder och verktyg 2 3,0 hp
A21P1C Arkitekturprojekt 2:1 Struktur, plats, aktivitet 16,0 hp
A21P2B Arkitekturprojekt 2:2 - Tectonics, Ornament, Transformation 5,0 hp
A21P3C Arkitekturprojekt 2:3 Material, rum, detalj 12,0 hp
A21REA Representation 2: Fabrikation och deskriptiv geometri 3,0 hp
A21TEB Arkitekturteknik 2 9,0 hp