Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2024/2025. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 4, för de som påbörjade utbildningen 2017. Förändringar kan ske. För en korrekt uppdaterad lista, se Kurs- och programkatalogen för respektive läsår.

På avancerad nivå är det övergripande syftet att tillgodose individens fördjupning och individuella progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade kunskapsområden.

På avancerad nivå följer Arkitektutbildningen i sin helhet utbildningsplanen för det 2-åriga masterprogrammet i arkitektur (120 högskolepoäng)

Arkitektutbildningens avancerade nivå (åk 4-5) består terminsvis  av:

  • Två studioprojekt (12 högeskolepoäng vardera)
  • Två kurser; orienteringskurs (3 högeskolepoäng) och seminariekurs (3 högeskolepoäng) 

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt Examensarbete (30 högskolepoäng).

På den avancerade nivån genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
A42A13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 hp
A42B13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 hp
A42C14 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 hp
A42D14 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 hp
A42O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:1 3,0 hp
A42O2A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:2 3,0 hp
A42SEH Seminariekurs, avancerad nivå 4HT 3,0 hp
A42SEV Seminariekurs, avancerad nivå 4VT 3,0 hp