Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2025/2026. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 5 för de som påbörjade utbildningen 2017. Förändringar kan ske. För en korrekt uppdaterad lista, se Kurs- och programkatalogen för respektive läsår.

På avancerad nivå är det övergripande syftet att tillgodose individens fördjupning och individuella progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade kunskapsområden.

På avancerad nivå följer Arkitektutbildningen i sin helhet utbildningsplanen för det tvååriga masterprogrammet i arkitektur (120 högskolepoäng).

Arkitektutbildningens avancerade nivå (åk 4-5) består terminsvis av:

  • två studioprojekt (12 högskolepoäng vardera)
  • två kurser: orienteringskurs (3 högskolepoäng) och seminariekurs (3 högskolepoäng)

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt examensarbete (30 högskolepoäng).

På den avancerade nivån genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
A52EXA Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
A52A13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 hp
A52B13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 hp
A52O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5 3,0 hp
A52O2A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5:2 3,0 hp
A52SEH Seminariekurs, avancerad nivå 5HT 3,0 hp
A52SEV Seminariekurs, avancerad nivå 5VT 3,0 hp