Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 betår av obligatoriska kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp
BB1020 Cellbiologi med immunologi 6,0 hp
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp
KD1090 Organisk kemi 1 7,5 hp
KD1150 Kemisk jämvikt 7,5 hp
SF1643 Tal och funktioner 4,0 hp
SF1644 Analys i en variabel 8,0 hp
SF1645 Linjär algebra 4,0 hp
SF1646 Analys i flera variabler 6,0 hp
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KE1110 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp