Senast ändrad: 2010-03-14
Godkänd: 2010-03-14

Nominell studietid är 5 år, vilket innebär 300 högskolepoäng (hp). 180 hp är på grundnivå och 105 hp är på avancerad nivå. Resternade 15 hp är valfria kurser och kan därmed både vara på avancerad och grundnivå. Utbildningen ges på svenska under de tre första åren och på engelska i de högre årskurserna 4 och 5, masterprogram.

Läsåret 2010/2011 ges följande masterprogram för åk 4-5*

  • Industriell & miljöinriktad bioteknologi (Industrial and Environmental Biotechnology)
  • Medicinsk bioteknologi (Medical Biotechnology) 
  • Makromolekylära material (Macromolecular Materials)
  • Molekylär vetenskap och teknik (Molecular Science and Engineering)

* Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Uppdaterad lista över masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.