Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2009

Senast ändrad: 2011-01-20
Godkänd: 2011-01-20

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet i Matematik kurs D, Fysik kurs B, Kemi kurs A. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3. Betygsurval (BG och BF) tillämpas på två tredjedelar av platserna. Platserna fördelas proportionellt utifrån antalet behöriga sökande i två grupper. Provurval tillämpas på en tredjedel av platserna per utbildning.