Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (62,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1010 Inledande bioteknik 7,5 hp Grundnivå
BB1020 Cellbiologi med immunologi 6,0 hp Grundnivå
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp Grundnivå
KD1090 Organisk kemi 1 7,5 hp Grundnivå
KD1200 Kemisk jämvikt 7,0 hp Grundnivå
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KE1110 Introduktionskurs i kemi 1,5 hp Grundnivå
SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp Grundnivå
BB1080 Biokemi, teori 7,5 hp Grundnivå
KD1040 Kemisk termodynamik 7,5 hp Grundnivå
KD1060 Molekylär struktur 7,5 hp Grundnivå
KD1080 Kemisk dynamik 6,0 hp Grundnivå
KD1100 Organisk kemi 2 7,5 hp Grundnivå
SF1633 Differentialekvationer I 6,0 hp Grundnivå
SK1111 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Årskurs 2 betår av obligatoriska kurser.

Årskurs 3

Kompletterande information

Årskurs 3 betår av obligatoriska kurser och avslutas med ett examensarbete på grundnivå.

Årskurs 4

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Medicinsk bioteknologi

Makromolekylära material
Molekylär vetenskap och teknik

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se
  http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - makromolekylära material, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK

Årskurs 5

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Medicinsk bioteknologi

Makromolekylära material
Molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5 avslutas med ett examensarbete,avancerad nivå, på 30 hp

Master, industriell och miljöinriktad bioteknologi (IMB)

Årskurs 4

Kompletterande information

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se
  http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK

Master, medicinsk bioteknologi (MBI)

Årskurs 4

Kompletterande information

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK

Master, makromolekylära material (MMM)

Årskurs 4

Kompletterande information

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - makromolekylära material, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK

Master, molekylär vetenskap och teknik (MVT2)

Årskurs 4

Kompletterande information

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK