Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2014/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Medicinsk bioteknologi

Makromolekylära material
Molekylär vetenskap och teknik

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se
  http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - makromolekylära material, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK
 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK

Inriktningar

Master, industriell och miljöinriktad bioteknologi (IMB)

Kurser (IMB)

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi, se
  http://www.kth.se/student/kurser/program/timbm/?l=en_UK

Master, medicinsk bioteknologi (MBI)

Kurser (MBI)

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmbim/?l=en_UK

Master, makromolekylära material (MMM)

Kurser (MMM)

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - makromolekylära material, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmmmm/?l=en_UK

Master, molekylär vetenskap och teknik (MVT2)

Kurser (MVT2)

För mer detaljerad information om:

 • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik, se http://www.kth.se/student/kurser/program/tmvtm/?l=en_UK