Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1150 Biokemi 1 7,5 hp 7,5
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp 6,0
BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp 1,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi 9,0 hp 9,0
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 6,0 hp 6,0
BB1190 Genteknik 7,5 hp 7,5
KE1180 Inledande kemiteknik 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KE0110 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup