Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:

  • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi
  • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi
  • Masterprogrammet - makromolekylära material
  • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik