Senast ändrad: 2020-11-09
Godkänd: 2020-11-09

För antagning till civilingenjörsprogrammet i bioteknik krävs följande:

Grundläggande behörighet till högskolestudier inklusive förkunskaper i svenska och engelska samt se nedan;

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 9 *

Särskild behörighet:

Matematik E, fysik B och kemi A. I vart och ett av ämnena krävs betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy2011)

Områdesbehörighet A9 *

Särskild behörighet:

Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4. I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget godkänd.

* För mer information om områdesbehörigheter, se www.hsv.se

För behörighetskrav och urvalsprinciper se KTHs antagningsordning på www.kth.se