Senast ändrad: 2020-11-09
Godkänd: 2020-11-09

Utbildningen i bioteknik omfattar 300 högskolepoäng, vilket i normal studietakt motsvarar 5 års heltidsstudier (10 terminer). Utbildningens första tre år (180 högskolepoäng) är på grundnivå, och avslutas med ett examensarbete för teknologie kandidat. På avancerad nivå, dvs, de två avslutande åren (120 högskolepoäng), läses ett av de masterprogram som kan väljas på civilingenjörsprogrammet i bioteknik. Efter fullbordade studier erhålls en civilingenjörsexamen i bioteknik.

De masterprogram som erbjuds

  • Industriell & miljöinriktad bioteknologi
  • Medicinsk bioteknologi
  • Makromolekylära material *
  • Molekylär vetenskap och teknik **

*För att erhålla civilingenjörs-examen i Bioteknik ska man välja 2 av följande kurser; BB2460 Biokatalys, 7.5 hp, BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp, BB2420 Glykobiologi och kolhydratsteknologi, 7,5 hp

**För att erhålla civilingenjörsexamen i Bioteknik ska man läsa följande kurser BB2460 Biokatalys, 7.5 hp och BB2020 Molekylär enzymologi ,7,5 hp

Utbudet av masterprogram kan komma att revideras. Uppdaterad lista över masterprogram finns på KTHs studentwebb för respektive läsår.

Undervisningsspråk
Undervisningsspråket de första tre åren i utbildningen är i huvudsak svenska, men engelsk litteratur är vanligt. De avslutande två årens kurser ges på engelska. Vilket språk en kurs undervisas på framgår av kursplanen på KTHs studentwebb.