Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kompletterande information

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2017. Det kan ske förändringar. 

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser och en villkorligt valfri kurs. Kursen BB1170 fortsätter från åk1.

Under åk 2 och åk 3 läses 2 av sex valfria kurser;
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
SF1626 Flervariabel analys
KE1185 Kemitekniska system
BB1000 Programmering i Python
Ekonomi eller
Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 period 4 eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Schemat för åk 2 anpassas efter kurserna KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 och SF1626 Flervariabel analys.

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2017. Det kan ske förändringar.

Årskurs 3 består av obligatoriska kurser, villkorligt valfri kurs och avslutas med ett examensarbete på grundnivå. Kursen BB1170 fortsätter från åk1 och 2. Kursen BB1220 fortsätter från åk 2.

Under åk 2 och åk 3 läses 2 av sex valfria kurser;
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
SF1626 Flervariabel analys
KE1185 Kemitekniska system
BB1000 Programmering i Python
Ekonomi
Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 period 4 eller använda valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 Organisk kemi, fortsättningskurs.

Schemat för åk 3 anpassas efter kurserna KE1185 Kemitekniska system och BB1000 Programmering i Python

Årskurs 4

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:

  • Masterprogrammet - industriell och miljöinriktad bioteknologi
  • Masterprogrammet - medicinsk bioteknologi
  • Masterprogrammet - makromolekylära material
  • Masterprogrammet - molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5

Kompletterande information

Under åk 4 och 5 läses ett av de fyra masterprogrammen:
Industriell och miljöinriktad bioteknologi
Medicinsk bioteknologi

Makromolekylära material
Molekylär vetenskap och teknik

Årskurs 5 avslutas med ett examensarbete,avancerad nivå, på 30 hp

Master, industriell och miljöinriktad bioteknologi (IMB)

Master, medicinsk bioteknologi (MBI)

Master, makromolekylära material (MMM)

Master, molekylär vetenskap och teknik (MVT2)