Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2018. Notera att det kan komma att ske förändringar.

Årskurs 2 består av obligatoriska kurser och en villkorligt valfri kurs. Kursen BB1170 fortsätter från åk1.

Under åk 2 och åk 3 läses 3 av nedan villkorligt valfria kurser

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp 1,5 1,5
BB1210 Rening av biomolekyler 6,0 hp 6,0
SF1624 Algebra och geometri 7,5 hp 7,5
BB1200 Analys av biomolekyler 6,0 hp 6,0
SK1150 Grundläggande fysik I 9,0 hp 9,0
BB1220 Projekt i bioteknik 60966 6,0 hp 1,5 1,5
KD1510 Kemisk jämviktslära 60958 6,0 hp 6,0
SF1524 Grundläggande numeriska metoder och programmering 60315 7,5 hp 7,5
BB1230 Biokemi 2 60964 6,0 hp 6,0

·       KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2

·       SF1626 Flervariabel analys

·       KE1185 Kemitekniska system

·       BB1000 Programmering i Python

·       BB1070 Genetik

·       KD1070 Molekylär Struktur

·       Ekonomi

·       Språk

OBS - Du måste läsa KD1270 - Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, som någon av de villkorligt valfria kurserna under åk 2 eller åk 3 (period 4). Alternativt använd valfria poäng på masterprogrammet för att vara behörig att läsa kursen KD2310 - Organisk kemi, fortsättningskurs.

Schemat för åk 2 anpassas efter kurserna KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 och SF1626 Flervariabel analys.

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 60960 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60033 7,5 hp 7,5