Årskurs 1

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Årskurs 1 består av obligatoriska kurser.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1150 Biokemi 1 7,5 hp 7,5
KD1020 Inledande kemi 6,0 hp 6,0
BB1170 Ingenjören i fokus 6,0 hp 1,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi 7,5 hp 7,5
SF1625 Envariabelanalys 7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi 60948 9,0 hp 9,0
KD1230 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 61593 6,0 hp 6,0
BB1190 Genteknik 60947 7,5 hp 7,5
KE1180 Inledande kemiteknik 60953 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KE0110 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup
SF0003 Introduktion i matematik 1,5 fup