Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 3, för de som påbörjade programmet 2019. Notera att det kan komma att ske förändringar.
Årskurs 3 består av obligatoriska kurser och två villkorligt valfri kurs.

Notera att schemat för åk 3 anpassas efter kurserna KE1185 Kemitekniska system och BB1000 Programmering i Python.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1170 Ingenjören i fokus Fortsätter från åk 1 och åk 2 6,0 hp 1,5
BB1300 Odlingsteknologi 50008 7,5 hp 7,5
SI1410 Grundläggande modellering inom bioteknologi 50198 6,0 hp 6,0
BB1220 Projekt i bioteknik Fortsätter från åk 2 61157 6,0 hp 1,5 1,5
KD1500 Fysikalisk biokemi 52045 7,5 hp 7,5
BB103X Examensarbete inom bioteknik, grundnivå 60007 15,0 hp 7,5 7,5
SF1911 Statistik för bioteknik 6,0 hp

Under åk 2 och åk 3 läses 3 av nedan villkorligt valfria kurser

  • KD1270 Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2
  • SF1626 Flervariabel analys
  • KE1185 Kemitekniska system
  • BB1000 Programmering i Python
  • BB1070 Genetik
  • KD1070 Molekylär Struktur
  • Ekonomi
  • Språk

OBS - KD1270 - Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2, är behörighetsgivande för fortsättningskursen KD2310, därför måste du läsa den som villkorligt valfri i åk 2 eller 3 (period 4). Alternativt under masterprogrammets valfria utrymme.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB1070 Genetik Obligatorisk för masterprogram TIMBM och TMBIM 61518 6,0 hp 6,0
KD1070 Molekylär struktur Obligatorisk för masterprogram TMMMM och TMVTM 61519 6,0 hp 6,0
BB1000 Programmering i Python 61490 7,5 hp 7,5
KE1185 Kemitekniska system 61480 7,5 hp 7,5