Årskurs 2

Civilingenjörsutbildning i bioteknik (CBIOT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2, för de som påbörjade programmet 2020. Det kan ske förändringar. 
Årskurs 2 består av obligatoriska kurser.

SF1524 - Grundläggande numeriska metoder och programmering, kommer att ersättas av ny 6hp kurs.